GEOSAN GROUP se úspěšně brání šikanózním insolvenčním návrhům

Krajský soud v Praze svým rozhodnutím z 25. února potvrdil, že jedna z nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu, GEOSAN GROUP a. s., je solventní a schopna dostát svým oprávněným závazkům. Proti společnosti bylo zahájeno insolvenční řízení poté, co na ni byly podány dva šikanózní insolvenční návrhy.

V soudním řízení bylo však bez pochyb prokázáno, že GEOSAN GROUP a. s., je zdravou společností s majetkem vysoce převyšujícím jeho splatné závazky, a navíc se ukázalo, že insolvenční navrhovatelé nejsou schopni ani osvědčit existenci jejich tvrzených pohledávek.

Po téměř dvouměsíčním řízení se tak společnosti GEOSAN GROUP a. s. v právním zastoupení advokátní kanceláře bpv BRAUN HAŠKOVCOVÁ podařilo dosáhnout prvoinstančního rozhodnutí, které může pomoci společnosti očistit její jméno v obchodním styku a redukovat tak škody vyvolané účinky tohoto insolvenčního řízení.

I přes výrok prvoinstančního soudu ve prospěch GEOSANU však zůstávají insolvenčním řízením dotčeny její obchodní aktivity i dobré jméno. Nejenže společnost po dobu řízení nemůže plně disponovat svým majetkem, ale je absolutně omezena v jakýchkoli výběrových řízeních. Stín úpadku, který nad ní visel, především poškodil její dobré jméno a bezpochyby tak nahrál do karet jejím konkurentům. To zejména v dnešní době problematického vývoje stavebního trhu znamená těžko napravitelné škody.

„Nejen samotné účinky insolvenčního řízení, ale především stín úpadku, který visí nad společností, proti které je zahájeno insolvenční řízení bez ohledu na její finanční zdraví, je to, co může zničit i jinak zdravou společnost, zhoršuje její dobré jméno a bezpochyby tak nahrává jejím konkurentům. Pokud chceme, aby se šikanózní návrhy „spekulujících věřitelů“ nestaly dalším svérázným folklórem České republiky, měl by se zákonodárce zamyslet nad zefektivněním ochrany seriózních společností před takovou nekalou soutěží či dokonce vydíráním.

Oceňuji ale přístup prvoinstančního soudu, který nepřipustil, aby bylo insolvenční řízení zneužíváno pro vymáhání sporných pohledávek, jak se to stalo v případě akciové společnosti GEOSAN GROUP. Věřitelé by se tak měli se svými pohledávkami obracet nejdříve na řádné soudy (nalézací soudní řízení) a své případné nároky pak vymáhat v exekučních řízeních. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že v případě neúspěchu budou muset poškozené společnosti nahradit způsobené škody, přičemž statutární orgány právnických osob za takovou úhradu ručí celým osobním majetkem“, vysvětluje Mgr. David Vosol, M.B.A., partner v bpv BRAUN HAŠKOVCOVÁ.

Zdroj: bpv Braun Haskovcova s.r.o.