Dřevěný dům 2010 - soutěž o nejlepší dřevostavby
Galerie(1)

Dřevěný dům 2010 – soutěž o nejlepší dřevostavby

20. října 2009 byla v Ostravě oficiálně zahájena Soutěž o nejlepší dřevěný dům roku 2010 a i třetí ročník tohoto projektu podporuje v pozici hlavního partnera společnost Fermacell. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu domu pro bydlení s podstatným použitím technologie skládané z dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva, včetně srubových a roubených.

Startovací tiskové konference se zúčastnil ing. Jiří Pohloudek, který oficiálně zastupoval jak Asociaci dodavatelů montovaných domů, tak i Moravskoslezský dřevařský klastr a Nadaci dřevo pro život, tedy hlavní subjekty, které soutěž vyhlašují. Nadaci dřevo pro život reprezentoval i ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel Nadace dřevo pro život, odbornou porotu pak ing. arch. Petr Lichnovský.

Přítomné zástupce redakcí zajímaly kromě základních charakteristik projektu (termíny, složení poroty, kategorie apod.) i trendy v oblasti dřevostaveb a výhody či nevýhody těchto objektů. Jiří Pohloudek i Jan Řezáč přítomné novináře podrobně informovali o průniku dřevostaveb do oblasti vícepatrové bytové výstavby (Anglie, Německo, ale i třípatrové obytné domy na bázi dřevostaveb v Brně) i o přednostech, které bydlení v domech ze dřeva či postavených na bázi lehké prefabrikace dřeva, přináší – zejména energetickou úspornost, zdravé prostředí, ohleduplnost k životnímu prostředí po celou dobu životnosti či snadnou recyklaci použitých materiálů v případě likvidace. Velký důraz byl kladen i na informace o protipožární odolnosti a výsledcích našich i mezinárodních zkoušek v této oblasti.

V tiskových materiálech získaly redakce podrobné informace o samotné soutěži, o využívání dřeva v evropském stavebnictví i o přínosech, které by Česká republika dosáhla při vyšším využívání dřeva ve stavebnictví. Část tiskové konference byla věnována i složení poroty a roli České komory architektů, která je patronem projektu a současně garantem, že Soutěž o nejlepší dřevěný dům roku 2010 proběhne regulérně. Člen poroty a člen ČKA ing. arch. Petr Lichnovský na tiskové konferenci vysvětlil, že ČKA spolupracovala s vyhlašovateli při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování členů soutěžních poroty a že bude také dohlížet nad regulérností projektu. Ing. Řezáč zdůraznil, že většinu ze sedmičlenné poroty tvoří mladí, ale ve svém oboru respektovaní architekti, kteří pracují se dřevem a mají za sebou řadu úspěšných realizací. Předsedou poroty byl jmenován ing. arch. Pavel Horák.

„Cíle soutěže jsou i cíle naší společnosti, proto ji také dlouhodobě podporujeme. Věřím, že soutěž nabídne kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků. Z pozice hlavního partnera uděláme vše proto, aby se – podobně jako doposud – zvyšoval počet realizací dřevěných staveb. V rámci filozofie udržitelného rozvoje a stavění je to ostatně jediný běžně používaný tuzemský obnovitelný stavební materiál. Chceme také umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení. Je i naším cílem motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého bydlení, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené provozní náklady.“, vysvětlil důvody podpory soutěže ze strany firmy Fermacell její ředitel ing. Miloš Kincel.

Více info na www.xella.cz/html/czk/cz/dreveny-dum.php

Zdroj: Fermacell GmbH