Další ročník studentské soutěže Active House Award

Další ročník studentské soutěže Active House Award

Společnost VELUX již podruhé vyhlašuje soutěž Active House Award zaměřenou na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v České republice i na Slovensku a pro vítěze je připravena finanční odměna i zahraniční exkurze. Registrace probíhá do 1. 5. 2013.

Studentská soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích- novostavby a rekonstrukce. Předmětem soutěže je zpracování objektu v aktivním standardu s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí a prosvětlení. Do soutěže, kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, mohou být přihlášeny projekty aktivních domů pro bydlení, ubytování či administrativu, kde denní světlo a čerstvý vzduch přichází do budovy také prostřednictvím střechy. Přihlašovat se můžou jak jednotlivci, tak kolektivy.

V průběhu soutěže proběhnou dva odborné semináře zaměřené na návrh aktivnho domu. Seminář ACTIV HOUSE IDEA se bude zabývat principy navrhování aktivních domů. Seminář ACTIVE HOUSE TECHNIC se zaměří na technické řešení stavby a využití obnovitelných zdrojů energie.

Přihlášené projekty bude hodnotit mezinárodní porota na základě kontrukčního řešení objektu, dosažení aktivního standardu stavby a v neposlední řadě také kvalitu denního osvětlení v budově. Oba vítězné projekty získají odměnu 45 000 Kč a dvoudenní exkurzi do Kodaně. Mezí další oceněné porota rozdělí celkem 60 000 Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 29. května v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze na vernisáži výstavy všech soutěžních návrhů.

Loňský ročník v kategorii novostaveb vyhrál projekt studentek Fakulty stavební ČVUT v Praze Kristýny Klucové a Pavlíny Šmejkalové. Soutěžní návrh rodinného domu s ateliérem v Mělníku porotu zaujal díky zohlednění složité podmínky svažitého terénu a maximálnímu využití dané stavební parcely. V kategorii rekonstrukce se vítězem stal návrh studentů Juraje Kačenky a Evy Bírové z Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se pustili do v současné době velmi aktuálního tématu rekonstrukce panelového domu.

Více informací k soutěži včetně detailních podmínek a přihlášky jsou k dispozici na stránkách www.velux.cz či na facebookovém profilu Active House Award.

V prvním ročníku soutěže Active House Award porota ocenila celkem sedm soutěžních prací

Výstava prací prvního ročníku soutěže Active House Award se konala v galerii Jaroslava Fragnera.

Cenu v kategorii Novostavby dostaly studentky ČVUT Kristýna Klucová a Pavlína Šmejkalová za návrh rodinného domu s ateliérem v Mělníku.

Vítězem v kategorii rekonstrukce se stali Juraj Kačenka a Eva Bírová z VUT díky komplexnímu přístupu k rekonstrukci panelového domu.

Mezinárodní porota Active House Award:

  • Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakousko)
  • Ing. Ondřej Hofmeister (Projektil architekti s. r. o., Česká republika)
  • Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)
  • MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
  • Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)
  • Gunther Zsolt (3h architecture, Maďarsko) – expert poroty a zástupce Active House Alliance
  • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (Proděkan FAST VUT Brno) – náhradník a expert poroty na TZB a obnovitelné zdroje energie
  • Ing. Martin Vonka, Ph.D. (ČVUT Praha, fakulta stavební) – kontrola správnosti údajů v Radaru aktivního domu

-vb-
zdroj: VELUX

Komentáře