Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna / atelier-r

Českou cenu za architekturu 2021 si odnáší rekonstrukce paláce hradu Helfštýna

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu byly v pondělí 8. listopadu vyhlášeny výsledky 6. ročníku této prestižní soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů. Hlavní cenu získali Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z atelier-r za rekonstrukci paláce hradu Helfštýna.

Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala ze sedmi mimořádných realizací. Vítěz i finalisté se etablovali ze 30 nominovaných prací. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 6. ročníku ucházelo 170 staveb, které podle poroty „představovaly jedinečnou kolekci vynikající architektury vycházející z výrazné stavební tradice a kultury České republiky.“

Práci architektů hodnotilo sedm erudovaných zahraničních expertů v čele s předsedou Yashou Jacobem Grobmanem z Izraele. Dalšími porotci byli krajinářský architekt a urbanista Bart Brands z Nizozemí, mexický architekt a urbanista Eduardo Cadaval, slovenský architekt Irakli Eristavi nebo italský architekt, urbanista a krajinářský architekt Antonio Longo. Porotu doplnili Balázs Marián z Maďarska a krajinářský architekt Peter Veenstra z Nizozemí.

Hlavní cena

Hlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za citlivou rekonstrukci paláce hradu Helfštýn ze 14. století. Helfštýn je druhým největším hradním areálem, hned po Pražském hradu. Aby zde zůstal jako pamětník dob minulých i pro další generace, bylo nezbytné přikročit k významnějším opravám.

helstyn castle palace reconstruction atelier r boysplaynice 22 1200
Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna | Zdroj: BoysPlayNice

Autoři z olomoucké kanceláře atelier-r dostali od investora, Olomouckého kraje, za úkol rekonstruovat jeden z významných objektů hradního celku, torzo renesančního paláce, které muselo být z bezpečnostních důvodů v roce 2014 uzavřeno. Jeho chátrání totiž zrychlovalo a padající zdivo bylo nebezpečné pro návštěvníky.

„Na projektu rekonstrukce je patrný precizní analytický a kritický přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit radikální, ale zároveň citlivý vstup: kromě nutnosti zachování památky (zajištění její bezpečnosti, revizi rozvodů a technologií a sanaci prvků) umožnili autoři vznik originálně formovaných prostorů, které interpretují zároveň charakter historické památky i prvky současné moderní architektury,“ uvedla důvody svého výběru mezinárodní porota.

„Projekt obnovy hradu Helfštýna byl oceněn nejen pro své nepřehlédnutelné kvality, ale také proto, že reprezentuje pestré úkoly architektury a všech s ní souvisejících disciplín, které se zde společně setkávají a představují špičkovou architekturu České republiky,“ doplnili porotci.

Finalisté České ceny za architekturu 2021

Kromě hlavní ceny získalo čestné ocenění finalisty České ceny za architekturu dalších šest staveb z celé republiky.

Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu / Kuba & Pilař architekti
Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu / Kuba & Pilař architekti | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu / Kuba & Pilař architekti. Rekonstrukce zaujala porotu tím, jak  je „moderní, minimalistická a do jisté míry anonymní. Spoléhá na uživatele, kteří stavbě dodají barvy a osobnější a intimnější rozměr. Na porotu udělalo velký dojem jak řešení vnitřní dvorany, tak úroveň detailů i provedení celého projektu. Zdá se, že architektem zvolený komunikační systém, a právě atrium se staly motorem pro setkávání a kreativitu, což je v akademické budově velmi důležité.“

Komunitní centrum Židlochovice / JURA ET CONSORTES
Komunitní centrum Židlochovice / JURA ET CONSORTES | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Komunitní centrum Židlochovice / JURA ET CONSORTES. Porotci se domnívají, že „architekti provedli relativně zdrženlivý, ale zároveň velmi účinný zásah do městské struktury. Nejedná se o standardní přístavbu, ale o pečlivé začlenění staré radnice do nového městského prostředí a tím vytvoření nového srdce tohoto sídla. Nového srdce města, kde veřejný prostor a budova společně tvoří jedinečný celek.“

Lazy House Zlín / Petr Janda
Lazy House Zlín / Petr Janda | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Lazy House Zlín / Petr Janda. Porota zdůraznila „mimořádně vysoký standard konstrukčních prvků a detailů budovy. Její skryté technické systémy, kvalitní a high-tech instalace zvolených materiálů, přirozené i umělé větrání interiéru, osvětlení a pohledové odstínění soukromých prostor – zkrátka zdánlivě jednoduchá, ale samozřejmá komplexnost domu odráží architektovu pečlivost, citlivý přístup a empatii.“ Lazy House je podle porotců „současným odkazem utopického konceptu Zlína, Baťova města, a to jeho pochopením, prožitím a přepisem současnými prostředky.“

Městská hala Modřice / Atelier bod architekti
Městská hala Modřice / Atelier bod architekti | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Městská hala Modřice / Atelier bod architekti. Porota ocenila, že se jedná o „silný projekt, čistě uspořádaný, tak vyzrálý, že překvapuje mládím svých autorů. Obsahuje již existující strukturu, s níž pracuje a váží si její přítomnosti ve výsledném architektonickém ztvárnění. Stavba se pokusila snížit dopad velikosti tohoto typu sportovních zařízení tím, že část svého stavebního programu zapouští do země. Zároveň otevírá svá vnitřní sportoviště do sousední zahrady. Nabízí tak možnost využívat přilehlé rekreační a piknikové plochy a organizovat různorodé venkovní aktivity.“

Pavilon na Výstavišti / PAPUNDEKL ARCHITEKTI
Pavilon na Výstavišti / PAPUNDEKL ARCHITEKTI | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Pavilon na Výstavišti / PAPUNDEKL ARCHITEKTIPorotu zaujala jednoduchost a účelnost pavilonu, „jeho kompozice působí jako letní vánek. Je magnetem pro uživatele parku díky jantarově zbarveným laminátovým panelům, které se na slunci rozzáří. Významu pavilonu napomáhá také dobře zvolená poloha u jedné z bran do Stromovky, kde mohou lidé spočinout v zapůjčených lehátkách nebo jen tak posedět na zeleném trávníku.“

Revitalizace Kostnického náměstí / Ing. Radmila Fingerová a Ing. arch. Hana Špalková
Revitalizace Kostnického náměstí / Ing. Radmila Fingerová a Ing. arch. Hana Špalková | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Revitalizace Kostnického náměstí / Radmila Fingerová, Hana Špalková. Podle porotců představuje realizace „citlivou přeměnu a renovaci veřejného prostoru – náměstí a parku v Praze. Projekt kladl důraz na respektování okolního urbanismu a historické zástavby, stejně jako prvků tradiční historické architektury. Zároveň ale přináší nové funkční členění, které zásadně změnilo chování prostoru a jeho potenciál.“

Čestná uznání poroty

Kromě toho udělila porota ještě dvě čestná uznání. První putovalo do Národního muzea za expozici Momenty dějin, která se nachází v tunelu propojující budovu Národního muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění. Jak uvedli porotci, „architektonické řešení prostoru a technické zvládnutí instalace jsou brilantní. Význam sdělení a emoce, které v návštěvnících zanechává, jsou nesmírně důležité, stejně jako poznání historie a uvědomění si, že plynutí času na jednom významném místě ve městě odpovídá životním osudům mnoha generací lidí tohoto národa.“

Vyhlídka Špička / Mjölk
Vyhlídka Špička / Mjölk | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Druhé čestné uznání putuje do ateliéru Mjölk za jejich realizaci vyhlídky Špička. Ta podle poroty „představuje nenápadný zásah do krajiny. Její výrazná a zapamatovatelná forma z ní činí architektonický skvost. Tvar, použité materiály a pozornost věnovaná detailům zajišťují její pomíjivost a schopnost odrážet své okolí. Individuální i kolektivní zážitky s ní spojené zůstanou návštěvníkům navždy hluboko vryté do paměti.

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů.

Cena agentury ochrany přírody a krajiny za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí

Dům pro rodiče v Jeseníkách / TŘI.ČTRNÁCT architekti
Dům pro rodiče v Jeseníkách / TŘI.ČTRNÁCT architekti | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Dům pro rodiče v Jeseníkách / TŘI.ČTRNÁCT architektiAgentura ocenila „využití parcely v intravilánu sídla, čisté hmotové řešení začleňující stavbu přirozeně do typické urbanistické struktury sídla v podhůří Jeseníků a také respekt ke stavitelské práci dřívějších obyvatel vyjádřený zachováním části původních konstrukcí staré stodoly.“

Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení

Panna a baba
Panna a baba / m4 architekti | Zdroj: m4 architekti

Panna a baba / m4 architekti. Podle hodnotitelů se „jedná o neokázalou stavbu městských domů ve vilové čtvrti pražských Strašnic. Vyvážené kompozice budov nízkoenergetického rezidenčního projektu umocňuje použití ušlechtilých materiálů (cihelných pásek). Návrh je velmi kvalitní počínaje promyšleným urbanistickým řešením, tvaroslovím a dobrými dispozicemi bytů konče.“

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu
Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu / ABM architekti  | Zdroj: Václav Novák

Rekonverze tubusu větrné elektrárny / ABM architekti. Ministerstvo ocenilo rozhlednu jako ukázkový příklad, že „užití architektonické soutěže může mít pozitivní vliv na ekonomickou stránku záměru. Dílo dosahuje výsledného efektu jednoduchými prostředky. Dostavba lávky přinesla kontrast horizontální a vertikální hmoty a vnesla do celku vítanou dynamiku. Interiéry příjemně kontrastují s technicistním vnějším vzhledem a přispívají k útulnosti infocentra.“

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem

DADA Distrikt / KOGAA studio
DADA Distrikt / KOGAA studio | Zdroj: ČKA, archivy autorů

DADA Distrikt / KOGAA studio. Podle ministerstva spočívá „udržitelnost projektu zejména v intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody a pomáhá tak v lokalitě snižovat zátěž a také umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt.“

Cena společnosti VEKRA za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci

Nová Trojská lávka / VALBEK
Nová Trojská lávka / VALBEK | Zdroj: ČKA, archivy autorů

Nová Trojská lávka / VALBEK. Hodnotitelé ocenili, že stavba „byla navržena s ohledem na bezpečnou a snadno kontrolovatelnou konstrukci. Zohledňuje současně nové nároky na funkčnost a živly, kterým je v provozu vystavena. Pečlivý výběr materiálů zohledňujících ekologii a dlouhodobou jednoduchou údržbu jí předurčuje k tomu, že ji budou moci úspěšně využívat budoucí generace. Jednoduchý čistý design, který zapadá do okolního prostředí, podtrhuje vhodnost zvoleného řešení.“

Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem

Sládeček Open house Fryšták foto TOAST Studio Libor Stavjaník
Open house Fryšták / Studio New Work | Zdroj: TOAST Studio Libor Stavjaník

Open house Fryšták / Studio New Work. Společnost ocenila, že „novodobá forma městského altánu umožnuje setkávání lidí v kvalitním a estetickém veřejném prostoru. Věříme v genius loci a oceňujeme udržení historické linky místa.“

red