Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2012 v prodeji
Galerie(1)

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2012 v prodeji

Od 16. listopadu je v prodeji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2012.

V čísle 6/2012 se dočtete:

Investície a projekty
Slovenský projekt na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy v Dušanbe

Realizácie
Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom

Profil spoločnosti
SMP CZ: Mostařské řemeslo poškozuje byrokratický přístup

Analýza: Vodohospodárske stavby
Splašková kanalizácia a ČOV v Slovenskej Ľupči

MVE Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa

Riadenie prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Možnosti aplikací kompozitních konstrukcí

Téma: Údržba cestnej siete
Údržba rýchlostnej cesty R1 na úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice

Geotechnika a zakladanie stavieb
Geopásy v prefabrikovanom vystuženom múre

Dopravné stavby
Hydroizolácia tunelov v Škandinávii

Požiadavky na evakuačné osvetlenie cestných tunelov

Špeciál: Mostné staviteľstvo
Mostné objekty na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť

Bednění nosné konstrukce mostů

Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně

Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce – legislativa a nové materiály

Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof

Další informace najdete na stránce časopisu.

–>–>