Beton v architektuře

Beton v architektuře

Druhý ročník festivalu Beton v Architektuře se uskuteční v severomoravské metropoli Ostravě. Akce je určena odborné veřejnosti a jejím cílem je představit beton jako tradiční a zároveň progresivní stavební materiál. Hlavním těžištěm projektu je architektonický workshop pro bezmála 40 studentů z 3 států pod vedením uznávaného polského architekta Roberta Koniecznyho. Ústředním tématem projektu je beton v architektuře v kontextu industriálních památek.

Zadání workshopu, který je stěžejní částí celého festivalu, vychází ze zastavovacího plánu Dolní oblasti Vítkovic, vypracovaného architektem Josefem Pleskotem. Tématem workshopu je vypracovat polyfunkční objekty (bydlení, administrativa, služby) respektující základní zastavovací rastr Vítkovic 125×125 metrů. Cílem je nalézt nové architektonické formy s využitím progresivních betonových konstrukcí, inspirované blokovou industriální zástavbou Ostravy. Na architektonický workshop navazuje architektonická soutěž vypsaná skupinou CEMEX.

Workshop proběhne ve dnech 23.3 až 26. 3. 2013. Povede ho architekt Robert Konieczny z ateliéru KWK PROMES, který bude zároveň i hlavní hvězdou odborné konference v úterý 26. března 2013. Tato konference je určena všem odborníkům ze stavebnictví a mezi dalšími přednášejícími je například zástupce Výzkumného centra průmyslového dědictví v Praze a současně pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze Petr Vorlík. Ten představí beton v kontextu industriálních památek. Trendy ve využití betonu představí specialisté ze společností CEMEX a  RECKLI.

V rámci doprovodného programu bude formou komentované prohlídky zájemcům zprostředkována
možnost návštěvy bývalého plynojemu, dnes multifunkční auly Gong. Zároveň je to jedna z posledních příležitostí navštívit retrospektivní výstavu Cesta- Josef Pleskot, která končí koncem března.

Podrobné informace o projektu Beton v Architektuře 2013 s kompletním programem naleznete na stránkách www.betonvarchitekture.cz.


Dolní oblast Vítkovice, vizualizace, AP ateliér


Dolní oblast Vítkovice, vizualizace, AP ateliér


Dolní oblast Vítkovice, hranice řešeného území v rámci workshopu


Dolní oblast Vítkovice, zastavovací plán, AP ateliér


Dolní oblast Vítkovice, zastavovací plán, AP ateliér

-vb-
zdroj: betonvarchitekture.cz