Baumit slavnostně otevřel nový výrobní závod v severomoravských Dětmarovicích

Baumit slavnostně otevřel nový výrobní závod v severomoravských Dětmarovicích

Renomovaný výrobce stavebních hmot, společnost Baumit, dne 2. září 2010 slavnostně otevřel v severomoravských Dětmarovicích nový závod na výrobu suchých maltových a omítkových směsí. Podnik s výrobní kapacitou 300 tisíc tun ročně je kapacitně největší a zároveň nejmodernější výrobnou suchých směsí v České republice. Celkové investiční náklady přesáhly 420 milionů korun, v budoucnu je plánováno další rozšíření výroby. Výrobky jsou určeny především pro Moravu a přilehlé regiony Polska.

„Výrobní areál vyrostl v rekordní době, první výrobky jsme vyrobili za necelých 12 měsíců od zahájení výstavby, a za další 3 měsíce jsme již vyráběli v plném trojsměnném provozu, v současné době i přes stavební recesi vyrábíme na plnou kapacitu ve čtyřsměnném provozu. Nyní jsme schopni mnohem flexibilněji reagovat na požadavky našich zákazníků v tomto regionu “, komentuje zahájení výroby ředitel společnosti Baumit Pavel Med.

Slavnostní otevření závodu a přestřihnutí pásky, za přítomnosti majitele společnosti Baumit, Mag. Roberta Schmida (uprostřed), ředitele skupiny Baumit International, Dir. Alfreda Gsandtnera (druhý zprava) a ředitele společnosti Baumit, spol. s r. o. Ing. Pavela Meda (druhý zleva).

O krok blíž k zákazníkům
Hlavním důvodem výstavby byly chybějící výrobní kapacity společnosti Baumit v severomoravském regionu, cílem pak rychlejší a efektivnější logistika dodávek. Bonusem pro oblast, která se dodnes potýká s vysokou nezaměstnaností, je vznik nových pracovních míst. V samotném závodě pracuje 40 kvalifikovaných pracovníků z bezprostředního okolí. „V Dětmarovicích jsme našli šikovné a pracovité lidi, kteří dnes tvoří silný a kvalifikovaný pracovní tým“, potvrzuje výrobní ředitel Rudolf Sedlmaier. Na výrobu je navíc navázána celá řada sekundárních pracovních míst, která souvisejí s dodávkami surovin, logistikou či servisními činnostmi.

Minimální zátěž pro okolí
Kamenivo, které se ve zdejší výrobně zpracovává, pochází výhradně z regionálních zdrojů. Místo výstavby vedle stávající elektrárny bylo zvoleno tak, aby nedošlo ke znehodnocení orné půdy, pastvin či místa vhodného pro občanskou výstavbu. Vlastní výstavba probíhala od počátku roku 2008 a před Vánoci sjela z výrobní linky již první paleta hotových výrobků. Zkušební provoz probíhal od února do září loňského roku, v říjnu 2009 pak proběhla úspěšná kolaudace. Ta potvrdila, že závod splňuje nejpřísnější evropské předpisy na ochranu životního prostředí.

Rozšíření výroby je již v plánu

„Při výrazném propadu tuzemského trhu, a to zejména v segmentu pozemních staveb, nám pomáhá silná poptávka po našich výrobcích na polském trhu. V současnosti polovina produkce závodu směřuje k našim severním sousedům a polovina na moravský trh. V budoucnu ale očekáváme, že se podíl dodávek ve prospěch České republiky zvětší“, říká Pavel Med. Kromě toho jsou již nyní připraveny plány na zvýšení denní produkce i rozšíření vyráběného sortimentu. V závodu se prozatím vyrábí zdicí malty, potěry, různé typy omítek, včetně stále populárnějších sádrových omítek, a celá řada na našem trhu jedinečných produktů s příměsí alfapolohydrátů. Kromě produkce suchých směsí by v horizontu 3 až 5 let měla v Dětmarovicích vyrůst moderní jednotka na výrobu pastózních omítek a fasádních barev v uzavřeném technologickém cyklu, který je velmi šetrný k životnímu prostředí.

Pozitivní vyhlídky do budoucna
Propad českého stavebnictví v minulém a letošním roce dostal mnohé producenty stavebních materiálů do velkých potíží. V roce 2009 se objem stavebních investic snížil přibližně o 30 %, v tomto roce lze očekávat propad o dalších cca 15 %. Tento trend se projevil také v mírném propadu tržeb společnosti Baumit v roce 2009 ve srovnání s velmi úspěšnými roky 2007 a 2008. Ve srovnání s výrobci materiálů určených výhradně pro novostavby jsou ale vyhlídky Baumitu do budoucna poměrně optimistické.

„Letos se nám podařilo další pokles prodeje zastavit a ke konci roku očekáváme navýšení obratu na 1,4 mld. Kč. To by oproti loňskému roku znamenalo zvýšení tržeb o 30 milionů Kč,“ říká Pavel Med a dodává, že letošní pozitivní bilance a dobré vyhlídky do budoucna mají několik příčin. Baumit se svým širokým portfoliem produktů dokáže pružně reagovat na změny v poptávce.

„V minulých letech proudila většina produktů na velké developerské projekty. Jednalo se hlavně o výrobky určené pro novostavby, kde rozhodujícím kritériem byla cena. Dnes se skladba produktů mění ve prospěch kvalitnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou určených na zateplení a sanace objektů. Nárůst individuálních investic v segmentu údržby a rekonstrukcí na úkor developerských projektů způsobil, že výrazně vzrostl prodej dražších prémiových produktů a systémů z našeho portfolia. Právě špičkové výrobky jsou hlavní konkurenční výhodou značky  Baumit, která je evropským inovátorem v oboru a do vývoje nových systémů pravidelně investuje velké úsilí i finanční prostředky.“
 
Zdroj: Baumit