Aktualizovaná „Příručka technologa - BETON“ v kapesní verzi
Galerie(1)

Aktualizovaná „Příručka technologa – BETON“ v kapesní verzi

Otázky z oblasti technologie výroby a zpracování betonu rychle a srozumitelně zodpoví Příručka technologa BETON, kterou v aktualizované „kapesní“ verzi vydala společnost Českomoravský beton, a.s., jeden z největších výrobců transportbetonu na českém trhu. Obsažná a přesto přehledná téměř třísetstránková publikace, která se díky menším rozměrům pohodlně vejde do kapsy, je určena pro osobní použití a praktickou činnost technických a technologických pracovníků ve stavebnictví. „Příručka technologa – BETON“ s úvodem Doc. Ing. Tomáše Klečky, CSc., bývalého ředitele Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, vychází z aktuální normy ČSN EN 206-1 a jejích dodatků, z ostatních norem i z odborné literatury.


V celkem jedenácti kapitolách nás příručka provede základními informacemi o betonu a požadavcích na jeho vlastnosti. Podrobně se věnuje také jednotlivým surovinám pro výrobu, jejich složení a vlastnostem.

Následné samostatné kapitoly se zaměřují na konzistenci a zpracování čerstvého betonu, na tvrdnutí, specifikaci a kontrolu kvality. Dodatek příručky obsahuje mapy jednotlivých provozů společností Českomoravský cement, Českomoravský štěrk a Českomoravský beton.

Technologické příručky, vydávané skupinou HeidelbergCement po celém světě a adaptované podle platných norem pro jednotlivé trhy, mají vždy velmi příznivý ohlas. Kromě technických pracovníků, technologů a zájemců z řad veřejnosti, je často využívají také školy jako pomůcku při výuce.

Příručku lze získat v tištěné podobě například na  seminářích BETON UNIVERSITY nebo v elektronické podobě jí je možné procházet nebo stáhnout na www.betonuniversity.cz, případně na www.transportbeton.cz.

–>–>