Tereza Dudová

Studentská architektonická soutěž zná své vítěze

Úkolem 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout vhodné řešení lokality Viikki nacházející se severovýchodně od Helsinek. Nejlépe si s tímto úkolem poradila Tereza Dudová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Helsinkách, kde se v červnu utká s výherci z národních kol soutěže z celého světa.

Zadáním letošního ročníku bylo zpracovat koncept a vhodné řešení lokality nacházející se ve čtvrti Viikki (severovýchodně od Helsinek). A to kombinací dočasného bydlení pro studenty a výzkumné pracovníky, doplněné budovami určenými k trvalému bydlení a funkčním veřejným prostorem. Celé soutěžní zadání bylo spjato s udržitelností.

Uhlíková stopa nově navrhované budovy

Vítězný návrh Terezy Dudové zaujal porotu svou komplexností. A to hlavně originálním architektonickým návrhem a urbanistickým řešením veřejného prostoru. V jeho středu vzniklo vhodné místo pro společenské akce a setkávání obyvatel, navíc uprostřed s vertikálním konstrukčním prvkem, který ulehčuje orientaci v areálu.

Součástí parteru je mimo jiné vodní plocha – jezírko, které slouží nejen pro zachycení dešťové vody, ale i ochlazení okolního prostředí. Pozornost byla kladena i na technickou část projektu. Porota ocenila využití střešní plochy pro pochozí zelenou střechu stíněnou fotovoltaickými panely.

„Největším problémem při projektování bylo vypořádat se se stávající lokalitou. Tedy odlišnými klimatickými podmínkami ve Finsku a v České republice. Současně bylo náročné propojit stávající zástavbu s nově navrhovaným objektem,“ dodává Tereza Dudová, vítězka letošního ročníku národního kola studentské architektonické soutěže Saint-Gobain.

Na druhém místě se umístila Klára Slavkovská a třetí místo získal tým studentů ve složení Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Ti získali i další cenu Lumion za grafickou prezentaci projektu. Cenu Saint-Gobain si odnesla Klára Slavkovská, která při řešení soutěžního zadání vhodně zakomponovala koncept využití stavebního odpadu z demolice v rámci řešené lokality.

Podpořila tak oběhové hospodářství a zejména vhodně použila produkty s nízkou uhlíkovou stopou, například nízkouhlíkové sklo Oraé® od Saint-Gobain Glass. Všichni ocenění jsou z Fakulty stavební ČVUT v Praze, která letos národní kolo soutěže zcela ovládla.

„Dva ze tří oceněných týmů u novostaveb využili princip modularity. Vymysleli typizované moduly, ze kterých je možné poskládat byty o různých velikostech. Budovy pak například tým na třetím místě propojil pavlačemi určenými pro komunitní život obyvatel jednotlivých domů,“ říká Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain, člen poroty a dodává:

„Porotu zaujalo i udržitelné a efektivní využití stavebního materiálu získaného při demolici stávající budovy a současně i nakládání se stavebním odpadem. Získaný materiál byl následně využit pro obklad jedné z novostaveb, a také v podobě recyklátu při stavbě nové budovy.“

Architektonickou studentskou soutěž pořádá Skupina Saint-Gobain již od roku 2005. První ročník se konal v Bulharsku a o rok později se soutěž stala mezinárodní. V příštím roce se jubilejní 20. ročník Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bude konat ve Francii.