Stavbou roku Středočeského kraje 2021 je pavilon rehabilitace v Benešově

Snímek obrazovky 2021 10 07 v 23.05.53
Zdroj: Stavba roku Středočeského kraje

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 získala Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov. Porota ocenila uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru pavilonu rehabilitace, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici domu.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, spolu s dalšími 10 nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a šestnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. září 2021 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 byl udělěn Novostavbě pavilonu rehabilitace Benešov za uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru pavilonu rehabilitace, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici domu.

„Nebývalá velkorysost prostorového řešení, výtvarně promyšlené proporce fasád i dobré dispozičně stavební řešení umožňují povznést ducha i náladu uživatelů k nevšedním zážitkům. Dům poskytuje rehabilitaci těla a zároveň i ducha v inspirativním prostředí moderní architektury,“ podotkli porotci.

Oceněna byla i sportovní hala

Zvláštní cenu za architektonické řešení získala Sportovní hala v Borkách – HALA BORKY v Kolíně. Porota ocenila lapidárnost urbanistického řešení novostavby velkého stavebního objemu, jehož koncept je dotažený s citem pro architektonický detail. Zděný jednopatrový sokl s výraznou horizontální markýzou vynáší dřevěnými lamelami obloženou hmotu pavilonu tělocvičny.

Použitý pohledový beton a světlé odstíny dřevěných konstrukcí harmonicky a nenásilně doplňují stávající sportovní areál v Borkách na břehu Labe v příjemném, lidsky uchopitelném měřítku. Hala poskytuje zázemí i dalším komunitně – společenským aktivitám obce a technicky nastavuje vysoký standard kvality veřejně užívané budovy s minimalizovanými provozními a energetickými nároky.

Snímek obrazovky 2021 10 07 v 23.07.35
Sportovní hala v Borkách – HALA BORKY, Kolín | Zdroj: Stavba roku Středočeského kraje

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2021 získal Ing. Bořivoj Kačena za lidské a manažerské kvality, které se projevily i při vedení společností, které realizovaly velkou a důležitou část dopravní infrastruktury Středočeského kraje. Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za přínos Středočeskému kraji 2021 byla udělena stavbě Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.

Hlasovala i veřejnost

Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 29 724 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 9 279 hlasů odnesla stavba Křižovatka U Topolu v Benešově.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2021 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byla zároveň předsedkou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Ing. Pavel Němec (Krajská hospodářská komora Střední Čechy), Ing. Ladislav Brett (Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha).

Dalšími členy byli Ing. Petr Nicek (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR), Ing. Václav Mach (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy), Ing. arch. Jakub Straka za Středočeský kraj a Ing. Eva Štejfová za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 38 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

red