16637

O titul Stavba roku 2021 se utká 90 staveb z celého Česka

Již 29. ročník unikátní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku představuje všech letošních 92 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 90 přihlášených do Stavby roku 2021 a 2 stavby přihlášené do Zahraniční stavby roku 2021. Soutěží opět stavby různých velikostí, širokého typologického spektra a všech stavebních odvětví.

Odborná pětičlenná porota a Sbor expertů mají v letošním roce opět velmi těžký úkol v návaznosti na mimořádný zájem přihlašovatelů a velký počet přihlášených staveb. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku 2021, následné udělení titulů Stavba roku 2021 a udělení dalších cen.

Nominace budou vyhlášeny 6. září 2021 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne na galavečeru 18. října 2021 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Lidé mohou rovněž na webu dát svůj hlas favorizované stavbě, a to do neděle 17. 10. 2021 do 12:00

Hlavním organizátorem letošního již 29. ročníku jedinečné prestižní soutěže celorepublikového formátu je jako každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„Těší nás opětovně zvýšený letošní zájem, a to soukromých i veřejných přihlašovatelů. Jak vyplývá z průběžné komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory, a dalšími aktéry staveb, i v letošním roce většinou po svém vlastním interním „předkole“ vybírají a následně hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co oni považují ze své činnosti za nejlepší a nejzdařilejší. V soutěži má tak opět nejen odborná, ale i široká veřejnost, možnost seznámit se s absolutní špičkou stavitelského umění a architektury,“ hodnotí průběh aktuálního 29. ročníku Ing. arch. Jan Fibiger.

„Ve Stavbě roku v letošním roce opět však nejde o kvantitu, ale jde hlavně o kvalitu a vysokou úroveň všech přihlášených. Jako zcela nezbytná, pro hodnocení staveb, se ukázala důležitost osobní návštěvy poroty na všech 90 přihlášených stavbách.“

O titul se utkají všechny regiony

Přihlášené stavby představují opravdovou špičku stavitelského umění, kterým se přestavují v celorepublikovém klání tradičně všechny regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (25 staveb), následuje Středočeský kraj (16 staveb), Moravskoslezský (9), dalších 8 staveb má kraj Jihomoravský, Liberecký (6), po 4 stavbách mají kraje Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký a Olomoucký, Ústecký kraj je zastoupen 3 přihlášenými stavbami, po 2 přihláškách přišlo z krajů Pardubického, Karlovarského a Zlínského, své želízko v ohni má i kraj Vysočina.

16061
Modernizace severočeského muzea – II. etepa | Zdroj: Stavba roku

Převažují novostavby nad rekonstrukcemi

Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, obchodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, i stavby energeticky soběstačné. Nemalé zastoupení mají v letošním roce i interiéry. Velkým pojmem letošního roku se stala i udržitelnost a recyklace.

Výjimečnost této soutěžní přehlídky je právě v širokém záběru a šířce typologického rozsahu přihlašovaných staveb. Představuje nejen současnou architekturu, ale i výborné stavitelství, a nechybí zde ani stavby inženýrské i dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele a odnesou si z letošního soutěžního klání nominaci, titul nebo některou z dalších udělovaných cen.

Stavby jsou jako každoročně posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnost projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby, a dalšími kritérii souvisejícími s jejich realizací.

16175
Sportovní hala v Borkách | Zdroj: Stavba roku

O vítězi rozhodne odborná porota

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracuje letos v novém složení: Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana předseda poroty, Ing. Arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR).

Porota navštěvuje postupně v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb. Za Sbor expertů navštíví většinu staveb spolu s porotou prof. Ing. Arch. Zděněk Jiran. Na cestě porotu doprovází a všechny stavby dokumentuje opět i filmový štáb.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2021 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i v zahraničí. V letošním roce se můžete těšit na zcela výjimečnou výstavu všech přihlášených staveb, která bude představena spolu s unikátním filmovým dokumentem.

red