Stavba roku 2017
Galerie(2)

Stavba roku 2017

Ve čtvrtek 5. října 2017 proběhlo na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury udílení ocenění vítězných staveb 25. ročníku soutěže Stavba roku 2017. Ocenění v letošním ročníku získalo patnáct nominovaných staveb na českém území a tři v zahraničí.

Porota navrhla pět titulů jako Stavbu roku 2017, dva tituly na titul Zahraniční stavba roku 2017, jeden titul jako Urbanistický projekt roku 2017. Sbor expertů vyhodnotil dvanáct Zvláštních cen a hlasující veřejnost si vybrala stavbu pro Cenu veřejnosti.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vidí v soutěži trendy budoucnosti: „Soutěž ukazuje novou dynamiku změn a trendy do budoucna. Digitalizace stavebnictví, která se pojmenovává jako čtvrtá průmyslová revoluce, dramaticky mění řadu vztahů a zvyklostí ve společnosti. Výstavba s pomocí BIM (Building Information Modeling) se nedotýká jen projektantů a velkých stavebních firem, ale všech profesionálů ve stavebnictví včetně dělníků na stavbách.“ „Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskuzí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru,“ říká předsedkyně poroty, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Cena poroty: Kampus Palace v Ostravě, autor: Petr Lichnovský architektonická kancelář s. r. o.

„Stavby, které získají titul, si o to tak nějak řeknou samy. Svou jasností, osobitostí, suverenitou. Na takových stavbách je jasně patrné, že ona hlavní triáda, tedy autor, dodavatel a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co dělají a čeho chtějí dosáhnout. Za pětadvacet let se v soutěži objevilo mnoho pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství stejně jako vývoj české architektury kupředu. Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku osvíceného stavebníka.“

Zdroj: Stavba roku