Spolek Pěstuj prostor si v debatách posvítí na městské architekty

Pěstuj prostor
Zdroj: Pěstuj prostor

V jarní přednáškové a diskusní sérii seznamuje plzeňský spolek Pěstuj prostor zájemce z laické i odborné veřejnosti s různými podobami vztahu architektonické profese a veřejné správy. Druhý díl se uskuteční již ve středu 11. května od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015.

„Zatímco v první části cyklu jsme přivedli do Plzně externí městské architektky a architekty věnující práci pro město zpravidla jen část své pracovní aktivity, v rámci druhého dílu představíme interní organizace zřizované samosprávou: kanceláře architektury města a městské ateliéry,“ uvádí dramaturg série Petr Klíma z pořádajícího spolku.

Tato koncepční pracoviště zpravidla tvoří vizi budoucího prostorového rozvoje daných měst a prostoru měst se věnují intenzivněji a ve větším měřítku. V Plzni fungování svých organizací přiblíží ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Karel Adamec, vedoucí KAM v Liberci Jiří Janďoureka ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě Ondřej Vysloužil.

Koordinace projektů, smysluplná formulace a zadávání architektonických nebo urbanistických studií i soutěží a v neposlední řadě také snaha o zapojení široké veřejnosti do debaty o otázkách týkajících se městského prostředí – to vše mají tyto instituce společné. Příspěvky jejich představitelů i následující diskuse však jistě odhalí i jisté odlišnosti, ať už v jejich výchozích pozicích, šíři aktivit, aplikovaných přístupech či konkrétních realizacích.

Vstupné na akci činí 50 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.