Studenti se seznámili se zadáním soutěže Active House Award

Studenti se seznámili se zadáním soutěže Active House Award

Zámek Wolkersdorf v rakouské obci Wolkersdorf im Weinviertel navštívili studenti architektury ze čtyř různých zemí – Rakouska, Švýcarska, České a Slovenské republiky. Sešli se tu, aby se na vlastní kůži seznámili se zadáním soutěže Active House Award.

Více než 50 studentů architektury se sešlo se zástupci společnosti VELUX na mezinárodní doprovodné akci soutěže Active House Award. Cílem akce bylo informovat studenty o podrobnostech zadání, vysvětlit jim principy aktivního domu a teorii doložit reálnými příklady. V tomto ročníku budou mít studenti za úkol navrhnout rekonstrukci rodinného domu, který se nachází přímo v obci Wolkersdorf im Weinviertel. Budoucí odborníci mají na tomto konkrétním příkladě objasnit nové možnosti využití současné sídelní struktury, přičemž jejich návrhy mají vycházet z pravidel aktivního domu.

Aktivní dům podrobně
Úvod série přednášek patřil starostce obce Anne Steindl. Vyjádřila v něm naději, že díky soutěži naleznou zástupci obce inspiraci pro řešení jejího rozvoje. Kromě toho doufá, že soutěž přinese vzorové příklady renovace existující zástavby. Heinz Hackl (VELUX Rakousko) a architektka Klára Bukolská (VELUX Česká republika) následně hovořili o základních principech soutěže a také o svých očekáváních. Dr. Peter Holzer z Institute of Building Research & Innovation promluvil o základních předpokladech aktivního domu – energetické účinnosti, pohodlí a zdraví.

Na úvodní akci se sešlo přes padesát studentů ze čtyř různých zemí.

Studenti se seznámili s několika případovými studiemi. Rakouský architekt Volker Dienst hovořil o aktivních normách a svůj projev dokládal podobným příkladem. Jeho projekt se realizoval v rakouské obci Willendorf a je znám jako Venušina zahrada. O svém projektu Inventura archetypu hovořil i vítěz minulého ročníku soutěže Active House Award Norbert Obršál z Fakulty architektury VUT v Brně. Další realizaci prezentoval Heinz Hackl. V tomto případě šlo o projekt renovace v Bruselu – RenovActive.

Christina Brunner (VELUX Rakousko) hovořila o denním světle a o tom, že právě ono je iniciátorem změny. Po krátké diskusi se studenti přesunuli k domu, jehož rekonstrukce je letošním zadáním soutěže. Studenti si tak mohli objekt prohlédnout na vlastní oči a zástupcům společnosti klást dotazy týkající se vypracování zadání.

Studenti se před domem, jehož se rekonstrukce týká, dotazovali zástupců společnosti VELUX.

Vysokoškoláci ocenili především ukázky skutečných projektů
Na úvodní akci se sešli studenti ze čtyř různých zemí. Někteří ze studentů Fakulty architektury na Slovenské technické univerzitě měli možnost si tuto soutěž vybrat v rámci ročníkového projektu. Přednášky jim připadaly užitečné: „Materiály o soutěži jsem si prohlížela už před akcí a šla jsem sem s určitou představou. Teď už mám o zadání a očekáváních lepší přehled. Setkání mě nasměrovalo,“ říká studentka pátého ročníku FA STU, Tatiana. Její spolužačka Veronika naopak přibližnou představu získala až na místě. „Zatím jsem o zadání moc nepřemýšlela. Chtěla jsem to nejprve vidět.“ Obě nejvíce ocenily případové studie skutečných projektů.

Od partnerů ASB

Zástupci obce si společně se starostkou Anne Steindl pozorně vyslechli všechny představené případové studie a aktivně se zapojili do debaty.

S průběhem akce byli spokojeni i organizátoři: „Velice nás potěšil zájem studentů z České republiky a ze Slovenska o tuto mezinárodní soutěž a pochopitelně jim držíme palce. Ráda bych zdůraznila, že předmětem soutěže není pouze návrh rekonstrukce jednoho konkrétního domu, ale hledáme zároveň modelové řešení pro tento typ zástavby, která je typická i v našich obcích. Rádi bychom proto v rámci této soutěže rozvinuli širší debatu o tom, jak pracovat s rozvojem a obnovou obcí v širším měřítku,“ dodává Klára Bukolská ze společnosti VELUX.

Do soutěže Active House Award se studenti vysokých škol mohou přihlašovat i nadále, přičemž soutěžní práce je třeba odevzdat do 30. června 2016.

Veškeré informace jsou k dispozici zde:
E-mail: AHAward@velux.com
Oficiální stránka: www.activehouseaward.velux.com

RubrikySoutěže