Stavba roku 2013 – vyhlášení výsledků soutěže

Stavba roku 2013 – vyhlášení výsledků soutěže

Včera bylo v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy, Cena ministerstva průmyslu a obchodu (cena vypisovatele), 2 Ceny ministra životního prostředí a Cena veřejnosti.

Foto: Rekonverze nepoužívaného objektu plynojemu v národní kulturní památce Dolní Vítkovice na multifunkční halu Gong získala Cenu veřejnosti i titul Stavba roku

TITULY STAVBA ROKU 2013

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG-rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice

Autor: Josef Pleskot
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.

SC BREDA & WEINSTEIN
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, Jaroslav Šafer
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Mint Investments, s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš Volný
Stavbyvedoucí: Alan Řeháček
Přihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s.

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

Proton Therapy Center Praha, Praha 8
Autor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil Sobota
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Stavbyvedoucí: Zdeněk Kubec
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení.

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
Architektonické řešení: Jindřich Kaněk
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami.

LÍPA RESORT – APARTHOTEL LÍPA
Autor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, Tomáš Horský
Dodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o.
Investor: TOONAN s.r.o.
Vedoucí projektant: Patrik Hoffman
Stavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o.
Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.


ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem
Autor: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: DIAMO, státní podnik
Vedoucí projektant: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Stavbyvedoucí: Josef Černý, SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za vytvoření ekologicky významné stavby.

Cena primátora hl. m. Prahy
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PALÁC KŘIŽÍK II
Autor: D3A, spol s.r.o., Tomáš Prouza, Eva Macková
Projektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN spol. s r.o.
Dodavatel: Administrativní budova palác Křižík II, vedoucí účastník VCES a.s.
Investor: SMÍCHOV TERRASE s.r.o.
Vedoucí projektant: Lubomír Špaček
Stavbyvedoucí: Ondřej Kahoun
Přihlašovatel: Průmstav, a.s.

Cena primátora hl. m. Praha je udělena za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR
Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava
Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Statutární město Jihlava
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR byla udělena za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění.

Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby
Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
Autor: Projektil architekti s.r.o., Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma, Marek Sankot
Projektant: Techorg s.r.o. – projekt TZB, Deltaplan s.r.o. – projekt stavební části (DPS)
Dodavatel: Skanska a.s, divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02
Investor: Nadace Partnerství
Vedoucí projektant: Ing. arch. Adam Halíř, Projektil architekti s.r.o.
Stavbyvedoucí: Antonín Maděra, Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02

Cena je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.

Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu
City Green Court
Autor:  Richard Meier & Partners, Architects LLp, Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing Partner
Projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Papp, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Martin Kovařík, m3m s.r.o.
Stavbyvedoucí: Henryk Mandrysz
Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic s.r.o.

Cena je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.CENA VEŘEJNOSTI

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG-rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice
Autor: Josef Pleskot
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování organizovaného prostřednictvím tisku a internetu; hlasující na internetové stránce www.stavbaroku.cz odevzdali vítězné stavbě celkem 62 726 hlasů.

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

–>–>

RubrikySoutěže