Nový ročník „Wienerberger Brick Award 2016“ otevřen!

Nový ročník „Wienerberger Brick Award 2016“ otevřen!

Mimořádná příležitost pro prezentaci výjimečné architektury. České Budějovice, 5. 12. 2014 - Wienerberger AG, největší světový výrobce cihel, pořádá každé dva roky Wienerberger Brick Award, soutěž, v níž je oceňována invenční architektura staveb z cihel. Výpravná publikace „BRICK“, vydávaná po každém ročníku soutěže, je od počátku trvalou formou prezentace nominovaných a oceněných staveb. Názorně na nich ukazuje, jak skvělým inovačním materiálem, od pálených tvárnic přes střešní tašky až po dlažební kostky, může cihla v dnešní architektuře být. I architekti cihlových staveb z České republiky mají jedinečnou možnost přihlásit svá díla do této prestižní mezinárodní soutěže.

Díky vynikajícím publicistům, kteří se zabývají architekturou v mezinárodním měřítku a mnozí z nich tyto inovační projekty navštěvují a píší o nich, získává čtenář dokonalý obraz o koncepci těchto projektů, o originalitě jejich autorů i řešení mnohdy nezvyklých a atraktivních detailů. Stavby pro Wienerberger Brick Award 2016 je možné přihlásit do 31. března 2015. Poté mezinárodní porota vybere stavby nominované k ocenění, z nich stavby oceněné v jednotlivých kategoriích a stavbu vítěznou. Pro vítěze Brick Award (vč. vítěze kategorie) je připraveno 7.000 Euro, pro vítěze jednotlivých (4) kategorií je připraveno 5.000 Euro. Práce na přípravě publikace „Brick´16“ začnou na podzim 2015, na jaře 2016 bude publikace vydána.

Jak stavby do soutěže přihlásit?

Elektronicky na www.brickaward.com/submission nejpozději do 31. března 2015.
Krátkou informaci o tom, že jste se zaregistrovali, společně s jednou fotografií objektu, je třeba zaslat na email: komunikace.pr@volny.cz. Ke každé přihlašované stavbě je třeba zaslat alespoň 3 fotografie stavby a informaci o projektu a jeho autorovi. Je možné přiložit i další dodatečné informace, vč. např. novinových článků apod.

Soutěžní kategorie:

  • rodinné a bytové domy
  • veřejně a sociálně prospěšné stavby, řešení veřejných prostor
  • revitalizované objekty sloužící „novému účelu“, kreativní a inspirující příklady rekonstrukcí cihlových staveb
  • urbanistické začlenění stavby (při stávajícím trendu urbanizace bojujícím s nedostatkem prostoru) přinášející inovativní řešení respektující stávající situaci a okolí stavby
  • udržitelný rozvoj (řešení odpovědná vůči životnímu prostředí, efektivně využívající energie a jejich zdroje, využití místních zdrojů, charakter a kvalita stavby, její světelné podmínky apod.)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit konečné kategorie dle předložených projektů.

Nominační kritéria:

  • významná část stavby musí být vytvořena z páleného hliněného stavebního materiálu (cihelné bloky, lícovky, cihelné dlaždice, pálené střešní tašky, cihelné fasádní panely)
  • termín dokončení stavby v roce 2012 či později (do doby přihlášení stavby)
  • stavba musí splňovat kritéria jedné ze soutěžních kategorií
  • účast v soutěži není podmíněna použitím výrobků společnosti Wienerberger

Wienerberger Brick Award je prestižním mezinárodním oceněním vynikající cihlové architektury. Všem, kteří se rozhodnou své projekty a stavby do soutěže přihlásit, přejeme hodně úspěchů.

Za Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu

Kontakt pro dotazy:
PhDr. Václav Chaloupecký, KOMUNIKACE & PROFIT,
email: komunikace.pr@volny.cz; chaloupecky@komunikace-profit.cz
mobil: +420 602 342 514

RubrikySoutěže