Nový domov roku 2008

Nový domov roku 2008

Soutěžní přehlídka rodinných a bytových domů, zdařilých rekonstrukcí objektů pro účel bydlení a bytů v domech zvláštního určení se konala na přelomu roku již po sedmé. Zdařilá realizace nového domova se neodvozuje pouze od výše finančních prostředků, které jsou k dispozici, ale především od souladu architekta a investora, jejich komunikace, vstřícnosti a velkorysosti. Všichni ocenění tuto skutečnost zdůraznili, a tak do dalšího ročníku soutěže nezbývá než popřát architektům dostatek porozumění a souladu s klienty a klientům setkání se vstřícnými a kreativními architekty.

Přehlídku realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2007 až 2008 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů. Porota ve složení Ing. Pavel Rakouš (MMR), Ing. arch. Martina Hovořáková (MMR), Ing. arch. Ladislav Kuba (autorizovaný architekt ČKA), Ing. arch. Jan Aulík (autorizovaný architekt ČKA), doc. Ing. arch. Tomáš Brix (autorizovaný architekt ČKA) a Ing. arch. Martin Rössler (autorizovaný architekt ČKA) posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně.

Z přihlášených jednatřiceti staveb jich odborná porota vybrala patnáct, které osobně prohlédla a posoudila na místě samém. Nemohlo tedy dojít k tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie, a nikoli kvalitní stavba.

Ceny byly uděleny ve čtyřech kategoriích. Vzhledem k nepoměrnému počtu staveb přihlášených do jednotlivých kategorií porota v souladu se stanovenými soutěžními podmínkami rozhodla o jiném rozdělení cen a odměn.

První cenu v nejrozsáhlejší kategorii Novostavba rodinného domu, kde se sešlo čtrnáct soutěžních návrhů, porota udělila autorské dvojici Ladislav Lábus a Marek Nábělek za vilu v Nespekách.

   
Vila v Nespekách – 1. cena v kategorii Novostavba rodinného domu Rodinný dům Zlín-Prštné – 2. cena v kategorii Novostavba rodinného domu

V kategorii Novostavba bytového domu ocenění získali Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková, Petra Bláhová-Kandusová a Jan Dluhoš za Terasový dům v Košířích.

 
Terasový dům v Košířích – 1. cena v kategorii Novostavba bytového domu Slaměný dům ve stodole – odměna v kategorii Rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

V kategorii Rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení byli oceněni Hana Seho a Petr Hlaváček za šetrnou rekonstrukci historického objektu Míšeňská 4 a v kategorii Výstavba bytů v domech zvláštního určení bohužel jako jediný přihlášený porota odměnila rozsáhlý a kvalitní projekt Jana Línka a Josefa Koláře Domov sociální péče Hagibor zahrnující záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. století svázané se životem pražských Židů.

Celkový přehled o udělení cen a odměn v jednotlivých kategoriích:

1. kategorie – Novostavba rodinného domu
1. cena ve výši 50 000 Kč
Ladislav Lábus, Marek Nábělek
Vila v Nespekách

2. cena ve výši 20 000 Kč
Pavel Chládek
Rodinný dům Zlín-Prštné

3. cena ve výši 10 000 Kč
New Work – Svatopluk Sládeček, Daniela Babíčková, Pavel Velecký
Rodinný dům v Lelekovicích

3. cena ve výši 10 000 Kč
Michal Schwarz
Rodinný dům Polívkova

2. kategorie – Novostavba bytového domu
1. cena ve výši 40 000 Kč
Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková, Petra Bláhová-Kandusová, Jan Dluhoš
Terasový dům v Košířích

2. a 3. cena neudělena

3. kategorie – Rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení
1. cena neudělena

2. cena ve výši 30 000 Kč
Hana Seho, Petr Hlaváček, R.U.A.
Rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4

3. cena neudělena

Odměna ve výši 10 000 Kč
Oliver Kálnássy, Lukáš Gavlovský
Slaměný dům ve stodole

4. kategorie – Výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) 

1., 2. a 3. cena neudělena

Odměna ve výši 30 000 Kč
Jan Línek, Josef Kolář, stavební řešení – DELTAPLAN, s. r. o.
Domov sociální péče Hagibor

(kak)