Mladí architekti vdechnou život opuštěným komplexům

Mladí architekti vdechnou život opuštěným komplexům

Na účastníky 6. ročníku mezinárodní soutěže talentů Young Architect Award 2014 čeká nelehký úkol. Tím je znovuoživení nevyužívaných výrobních objektů a technických areálů. Zájemci z řad studentů a začínajících architektů, kteří nepřesáhli věk 33 let, mohou od 20. února 2014 přihlásit své práce na téma „Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál“. Soutěžící by měli nejen zpracovat samotný projekt, ale i vhodně identifikovat a vyhledat problémové místo z řad opuštěných areálů továren, skladů, přístavů nebo nádraží. Projekty mohou pomoci zahájit diskuzi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli. Patronem soutěže se stal světoznámý český výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek.

Soutěžící z řad studentů či absolventů oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury, ale i autodidakti praktikující v oboru mohou své projekty přihlásit do kategorie Ideové studie. Na výběr mají lokality, které označili zástupci dotčených měst a obcí společně s územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu. Jedná se o objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i o prostředí, v němž se pomalu „degradovala struktura zástavby“, jde např. o bývalou elektrárnu a teplárnu v Holešovicích a budovu Žižkovského nádraží v Praze, Brněnskou přehradu nebo lokalitu autobusového nádraží v Liberci. Účastníci si však mohou také zvolit vlastní místo, které považují za problémové a které splňuje kritéria soutěže. Podmínkou však je, že práce nesmějí být přihlášeny do předešlých ročníků soutěže.

Porotu povede Tomáš Šenberger

 „V českých zemích většinou hledíme na opuštěná průmyslová území rozpačitě, bez nápadu a vůle k využití dochovaných industriálních stop, identifikujících místo i kontext. V tomto ohledu bude i soutěžní přehlídka pozitivní,“ uvádí k soutěži předseda poroty, Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze. Na hodnocení se bude dále podílet generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, Jiří Janďourek z FUA TU v Liberci, ATAK architekti a Hana Ryšavá. Dále pak za Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Josef Pechar a Benjamin Fragner z VCPD FA ČVUT v Praze.

Porota bude projekty hodnotit hned z několika hledisek. K úspěchu tedy nebude stačit pouze kvalita a originalita architektonického řešení, ale komplexní přínos projektu. Soutěžící budou muset také zdůvodnit výběr místa a vlastního koncepčního řešení. Důležité pak bude zachování a obohacení kontextu místa a přínos pro kvalitu životního prostředí.

Na co se mohou výherci těšit?

Kromě prestiže, kterou si soutěž s sebou nese, se účastníci mohou těšit na zajímavé ceny. Práce, které se umístí na prvních třech místech, budou ohodnoceny peněžní částkou 10, 20 a 30 tisíc korun. První a druhé místo navíc získá cenu generálního partnera, společnosti Beton Brož, v podobě tužkovného a k tomu příležitost ovlivnit svým návrhem tvář produktů společnosti. Kromě toho se bude udělovat Cena architekta Josefa Hlávky, Cena rektora ČVUT za školní práci a Cena rektora TUL za školní práci. Časopis Moderní obec pak udělí vybrané studii cenu za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla. Za progresivní a inovativní přístup k řešení udělí cenu portál Archiweb. Kromě poukazu ve výši 10 000 Kč na nákup knižních publikací u Archiwebu bude vítězi dále poskytnut velký mediální prostor na portále Archiweb.cz, kde bude moci autor formou rozhovoru nebo série prezentací přiblížit sebe a svá díla.

Mladé talenty podpoří Bořek Šípek

Stejně jako v loňském roce, kdy soutěž podpořila světoznámá česká architektka a designérka Eva Jiřičná, přináší i letos soutěžní klání velké jméno. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže přijal přední český i světový architekt Bořek Šípek. „V dnešní době mají mladí lidé problémy zapojit se do praxe. Je těžké dostat se ke konkrétní zakázce, na které by dokázali, co umí, a zároveň si potřebují budovat jméno pro svou kariéru. Soutěž obě tyto možnosti otevírá. Proto ji podporuji.“

Foto: Iva Haj

Termíny Young Architect Award 2014:

– Vyhlášení 6. ročníku soutěže Young Architect Award 20. 2. 2014
– Uzávěrka přihlášek 3. 7. 2014, do 15 hodin
– Jednání odborné poroty 3. – 4. 9. 2014
– Vyhlášení nominací 8. 9. 2014
– Slavnostní vyhlášení výsledků 16. 9. 2014
– Putovní výstava 9/2014 – 4/2015

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách soutěže – www.yaa.cz.

Generální partner: Beton Brož
Partneři: Platforma Industriální stopy, Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, FOR ARCH
Záštita: ČKA, SMO ČR, MŠMT, MK, statutární města: Brno, Ostrava, FSv ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, ZF Mendelova univerzita v Brně, FA STU v Bratislave
Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz
Mediální partneři: ARCHITEKT – vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., eStav.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ABF, a.s.

RubrikySoutěže