Cena LafargeHolcim Awards 2017

Cena LafargeHolcim Awards 2017

V Marseille byly slavnostně vyhlášeny výsledky evropského kola 5. ročníku soutěže, která oceňuje nejlepší projekty zabývající se trvale udržitelnou výstavbou.

Letošními držiteli nejvyššího ocenění se staly poprvé v historii hned dva autorské týmy – první místo ex aequo bylo uděleno týmu TETRA architecten za projekt chytrého managementu odpadu v Bruselu a kolektivu autorů BC architects and studies za úpravy stávající cementárny ve stejném městě.

Odborná porota (s českou zástupkyní Yvette Vašourkovou z CCEA – MOBA) ocenila komplexnost obou přístupů, stejně i skutečnost, že se oba stanou součástí jednoho masterplánu: revitalizace zanedbaného industriálního bruselského nábřeží. Projekty přitom neproměňují oblast na odpočinkovou zónu, ale umožňují lepší využití stávajících funkcí beze ztráty jejich přínosu k infrastruktuře hlavního evropského města.

1. Cena ex aequo: TETRA architecten za projekt chytrého managementu odpadu v Bruselu
Koncepce trvale udržitelného rozvoje území – logistické centrum svozu odpadu. Cílem je snížení poptávky po energii zavedením energeticky úsporných opatření (ekologizace jako pasivní chlazení, adekvátní orientace, převislé desky pro ochranu proti slunečnímu záření, silná izolace, kompaktní objem, rekuperace tepla, elektrická vozidla atd.) s využitím udržitelných zdrojů energie (dálkové vytápění, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, tepelná smyčka atd.), rekuperace a opětovné využití dešťové vody.

1. Cena ex aequo: BC architects and studies za úpravy stávající cementárny v Bruselu.
Model. Střecha se rozprostírá na pracovní ploše a spočívá na nosné základně prefabrikovaných betonových bloků vyrobených z recyklovaného betonu. Zastřešení spočívá na budově v levé části, kde jsou umístěny funkce určené pro veřejnost, přístupné prostřednictvím točitého schodiště. Překrytí vpravo ohraničuje kanceláře společnosti a propojuje soukromou a veřejnosti určenou část areálu. Střecha rámuje věž betonárky a přeměňuje ji v městský orientační bod.

Cenu pro nejlepší projekt do 30 let si odnesla polská architektka Malgorzata Mader za plánovanou transformaci staré továrny v Lodži.

Vítězný projekt pro architekty do 30 let: Malgorzata Mader: Ecommunity: transformace bývalé továrny na byty

Sekvence etap návrhu (zleva doprava): střecha a terasy, zařízené interiéry, výhled na společný prostor, dřevěná konstrukce doplňuje stávající ocelovou. Horní patra bytových jednotek mají přístup na střešní terasy a okna na západní i východní straně. Dolní úroveň svítí skrz světlíky nebo okna na horním patře. V přízemí jsou šatníky, technická místnost a toalety.

Soutěž, kde se na odměnách rozdají až 2 miliony USD, je určena pro projekty v pokročilé fázi návrhu, nedokončené práce, jejichž realizace je ale vysoce pravděpodobná. Usiluje o návrhy, které přesahují současné normy a představují udržitelnou odpověď na technologické, environmentální, socioekonomické a kulturní otázky, které ovlivňují současnou výstavbu a přinášejí nové, překvapivé a opravdu vizionářské řešení způsobu, jakým budeme stavět. Soutěž s celosvětovou působností má 6 regionálních kol a jedno světové finále, jehož se účastní projekty, které uspěly v regionech. 

Text a foto: Lafarge Holcim

RubrikySoutěže