Budovou roku 2013 v Ostravě je Concept House

Budovou roku 2013 v Ostravě je Concept House

Hned tři ocenění za architektonický počin získala budova společnosti Concept House na Opavské ulici v Ostravě-Porubě. Jednak je to titul Dům roku 2013 v soutěži vyhlašované Statutárním městem Ostrava, a také ji náleží hlavní cena Grand Prix v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje, kde vyhrála i v kategorii Stavby občanské vybavenosti - novostavby.

Polyfunkční dům Concept House je integrován do nároží stávají uliční zástavby a inteligentně podporuje živé městské prostředí vhodným měřítkem, tvarem a soudobým architektonickým jazykem. Projekt je dílem architektů Davida Kotka, Kateřiny Holenkové, Jana Müllera a Projektstudia EUCZ Ostrava. Dodavatelem stavby byla Owlet Gastro, s. r. o., Ostrava, investorem Concept House, s. r. o.

Zadání znělo na dům, kde se každé patro bude umět přizpůsobit jakémukoli klientovi a bude ekologicky přívětivé. Výsledkem je železobetonový skelet s dvojitými podlahami, trojitými okny a silným zateplením. Na střeše domu je větrná elektrárna, která zajišťuje elektřinu a vytápění ve společných prostorách domu. Díky těmto prvkům je možné dům označit za nízkoenergetický.

Hmotové řešení reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby, přičemž navazující dům převyšuje o dvě podlaží. Fasáda je provedena v tmavě šedé omítce se vsypem karbidu křemíku, okna jsou ve výsledném řešení osazena do líce fasády. Zprvu ale  byla v každém patře navržena pásová okna, která se však po konzultaci s budoucími majiteli přizpůsobila jejich požadavkům. Tak také vzniklo okno o rozměrech 4,1 x 4,5 m v osmém patře. Každé podlaží je provozně řešeno jako samostatný celek. Plocha každého podlaží o 240 m2 se tak díky zdvojeným podlahám, ve kterých jsou umístěny veškeré rozvody, stává v nejvyšší možné míře variabilním prostorem.

Společný všem podlažím je schodišťový prostor, který je vložený mezi štítovou stěnu stávajícího bytového domu a novostavbu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a obvodový plášť je řešen vesměs jako vrstvený sendvič. Ustupující a odlehčený parter má ze strany od hlavní komunikace navrženy prostory pro občanskou vybavenost, ze zadní strany jsou umístěny garáže pro majitele jednotlivých pater.

Netypická stavba je originální i svým řešením interiéru. Vnitřní prostory nejsou dokončeny do finální podoby, aby si je nájemníci dokončili podle svého přání. Jde o takzvané nedefinované byty, které lze příčkami upravit na potřebný počet pokojů.

Concept House, polyfunkční dům, je ideálním příkladem kvalitního urbanistického přístupu ke stavění v současném městě.

Realizace: 2012 – 2013
Užitná plocha: 1 892 m2
Zastavěná plocha: 290 m2
Obestavěný prostor: 7 800 m3

Alena Urbancová
foto: msstavby, Pulary

RubrikySoutěže