Rekonstrukce koupaliště Riviéra

Rekonstrukce koupaliště Riviéra

Areál přírodního koupaliště Riviéra se nachází na břehu Svratky v centru Brna. Projekt jeho rekonstrukce vznikl ve spolupráci společnosti Centroprojekt Group (generální projektant) a  A77 Architekti (architektonicko stavební řešení). Snahou autorů bylo maximálně zachovat unikátní koncept přírodního koupaliště s využitím fenoménu slepého ramene řeky.

Koupaliště Riviéra je tvořeno soustavou kaskád a tří bazénů v umělém říčním korytě. Vybudováno bylo v bývalém slepém rameni řeky Svratky dlouhém téměř půl kilometru. Nevyhovující stav původních betonových bazénů a propouštění obrovského množství vody byly podnětem k přípravě projektu kompletní proměny celého areálu. Tvar nových bazénů převážně kopíruje stávající podobu koupaliště. Pouze v místě schodiště jsou nově umístěny koridory schodišťových částí a relaxačních odpočívadel. Součástí bazénu je také doplnění zábavních atrakcí, jako například tobogán nebo čtyři metry široká skluzavka.

V rámci rekonstrukce jsou prostřednictvím sanace betonových částí modernizovány všechny čtyři hráze, které dělí umělé vodní koryto koupaliště na tři části. Nepřehlédnutelným prvkem rekonstrukce koupaliště jsou nové betonové plochy okolo celé soustavy bazénů, které jsou nově nadbetonovány z litého jemně drásaného bílého pohledového betonu. Volba teplého světlého odstínu evokuje světlé vápencové středozemní pobřeží, současně jsou světlé betonové plochy mnohem méně náchylné na přehřívání. Pro docílení požadovaného vzhledu a mechanických vlastností byla zvolena betonová směs tř. C 25/30 XD2 Dmax 16 mm, bílý beton, kamenivo DTK 0/4, HTK 4/8, HTK 8/16 z lokality Zaječí, pojivo CEM II/A-LL 42,5 R z Bílého Rohožníku a plastifikátor CX Isoplast 53l. Betonové chodníky jsou nadbetonovány na stávající betonové chodníčky, u kterých byly odstraněny nesoudržné části. Materiál pro tyto účely dodává na stavbu společnost CEMEX. Dojde také k terénním a sadovým úpravám. Otevření koupaliště se veřejnost dočká již v polovině června.

Vizualizace výsledné podoby

Zdroj: CEMEX

RubrikyAktuálně