Řešené území Vltavské filharmonie

Praha v srpnu vyhlásí mezinárodní architektonickou soutěž pro budovu Vltavské filharmonie

Porota, ve které, kromě zástupců politické a odborné veřejnosti, usednou i významní světoví i čeští architekti, vybere vítězný návrh v květnu 2022. Mezi vítěze, oceněné návrhy a na skicovném se rozdělí 18 milionů korun.  

Českou republiku a její hlavní město Prahu čeká po dlouhých 15 letech od projektu Národní knihovny vrcholná událost mezinárodního významu v oblasti architektury. Zhruba v polovině srpna letošního roku bude vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž na podobu nového koncertního sálu Vltavské filharmonie.

„Osloveny budou přední světové ateliéry a šanci zapojit se dostanou i významná česká architektonická studia. Zatím nemůžeme být kvůli podmínkám soutěže jmenovitě konkrétní. Zájem soutěžit předběžně potvrdilo 23 zahraničních ateliérů a také celá řada tuzemských. Očekáváme skvělou účast a nadčasové návrhy, které posunou již tak bohatou architekturu Prahy ještě o stupeň výše. Vítězný návrh budeme znát v květnu příštího roku,“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Velké odměny i početná porota

Významu soutěže, na jejíž ceny, skicovné a další odměny je vyčleněno celkem cca 18 milionů korun (bez DPH), odpovídá i složení odborné poroty. Ta má celkem 33 členů. Porotci budou mj. jeden z nejproslulejších a mezinárodně ceněných českých architektů Josef Pleskot nebo současný hlavní architekt města Brna s mezinárodním renomé Michal Sedláček.

Dalšími členy poroty pak jsou například pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho první náměstek a architekt Petr Hlaváček, starosta Prahy 7 Jan Čižinský nebo vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie a zároveň rovněž architekt z ateliéru A 8000 Martin Krupauer. Do poroty se pak počítá i s řadou světově proslulých jmen architektury, kde se momentálně čeká na jejich závazné potvrzení.

Po srpnovém vyhlášení soutěže se počítá s tím, že už v říjnu letošního roku porota vyhodnotí zaslané přihlášky zájemců a vybere ty, kteří již budou pracovat na návrzích. Následně záhy po vyhodnocení soutěže v květnu 2022 bude podepsána smlouva s vítězem architektonické soutěže.

Sál má být hotov do deseti let

Zahájeny budou práce na tvorbě projektové dokumentace i získání potřebných povolení k zahájení stavby. Celá druhá etapa projektu by měla být podle plánu dokončena v roce 2025. Její náklady jsou 750 milionů korun.

Finální – třetí – etapa začne výběrem zhotovitele stavby během roku 2026 a se zahájením stavebních prací se pak počítá v roce 2027. Přímé stavební náklady do samotné stavby budovy filharmonie činí 4,9 miliard korun. Dopracovaná ekonomická analýza doporučuje rozdělit je mezi stát, hlavní město a soukromý sektor, když tato varianta vychází ze všech nejvýhodněji.

V době předpokládaného zahájení stavby v roce 2027 se tedy počítá s tím, že do projektu finančně vstoupí i stát a soukromí investoři. Nový koncertní sál by měl být dokončen v roce 2031, tedy za 10 let. Celkové náklady na vybudování Vltavské filharmonie mají podle odhadu dosáhnout 6,1 miliardy korun.

Jednání se státem ohledně uzavření memoranda stále pokračují. V jeho návrhu je prozatím mj. deklarováno, že pražský magistrát a ministerstvo kultury budou hledat konkrétní možnosti využití dotačních titulů pro realizaci projektu.

Text memoranda také obsahuje zmínku o možnosti vypsání veřejné sbírky, z níž by byla financována stavba. Češi by tak svými financemi mohli po více než 150 letech pomoci vybudovat další kulturní „svatostánek“, na nějž budou moci být hrdí. Stejně jako předchozí generace při vybudování Národního divadla.

Do projektu se zapojí i veřejnost

„Nyní už je v plném proudu participace s veřejností. Zájemci mohou vyplnit dotazník, či se zúčastnit veřejné vycházky, kterou chystáme právě dnes 8. června od 18 hodin se srazem na stanici metra Vltavská. Výsledky participace budou zohledněny v zadávacích podmínkách soutěže,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Veškeré podrobnosti k projektu i samotné participaci jsou na webu IPRu.

Na místě, kde bude Vltavská filharmonie stát již bylo provedeno měření vibrací, jehož výsledky se momentálně vyhodnocují. V dalších měsících ještě dojde k měřením pomocí speciálních vrtů a připravuje se pořízení hlukové studie.

Budova Vltavské filharmonie v Praze by podle doporučení z analýzy vypracované konsorciem vedeným Henning Larsen v lednu 2021, měla mít celkem tři sály: hlavní – koncertní pro 1800 diváků, malý sál pro komorní hudbu s kapacitou 700 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 500 míst.

Hlavní koncertní sál nabídne světovou úroveň akustiky a zázemí odpovídající standardům 21. století, díky čemuž se stane kulturním centrem hudebního života v Praze. Architektonicky výrazný objekt filharmonie postavený co nejblíže Vltavě má ambici nastartovat revitalizaci území Bubny-Zátory a celé Prahy 7.

red