shutterstock 141189550

Odklad. Klíčová část nového stavebního zákona začne platit později

S částečným odkladem zřízení státní stavební správy a se vznikem speciálního stavebního úřadu počítá návrh zákona o odkladu účinnosti nového stavebního zákona. Materiál schválila vláda, informoval na tiskové konferenci po jednání ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle předkládací zprávy navržený zákon nový stavební kodex neruší, pouze částečně odkládá.

Novela, kterou nyní projedná Sněmovna, navrhuje odložit účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy do 1. července 2024.

„K původnímu datu, 1. červenci 2023, by tak vstoupila v platnost pouze část, která se týká takzvaných vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odložen by byl vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Vláda chce urychleně připravit komplexní novelu stavebního zákona, která bude věcně řešit nedostatky nové stavební legislativy,“ uvedl dnes tiskový odbor kabinetu.

„Předkládám vládě tuto malou novelu, která nechá běžet ty věci, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné, což je vznik Speciálního stavebního úřadu na konci roku, který bude řešit nadregionální stavby, komunikace, plynovody. Prostě ty složité stavby, které přesahují kompetenci i hranice těch jednotlivých regionů,“ řekl již dříve Bartoš.

Nesouhlas s centralizací

Do konce tohoto roku zároveň Bartoš chce, aby Sněmovna probrala věcnou novelu stavebního zákona jako takovou. Až ta bude podle ministra mít za cíl zcela zvrátit vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Centralizaci, která se podle Bartoše ukázala jako špatná i v případě Národní sportovní agentury, nechce dopustit.

„My toto chceme nahradit integrací procesů – jádrem má být digitalizace. Úředníci, občané či firmy, kteří staví, budou do systému přistupovat vzdáleně, bude zachován princip jeden proces jedno razítko, ale ponecháme ty stavební úřady v obcích, tedy blíže tomu řešenému problému,“ dodal ministr.

Dnes schválený materiál jen formálně upravuje předchozí předlohu koaličních poslanců, kterou se Sněmovna zabývala v polovině ledna. Opozice tehdy využila nepřítomnosti některých koaličních zákonodárců a přerušila projednávání do 1. března.

„Má obdobný obsah a účel jako zmíněný poslanecký návrh zákona. Provedeny jsou pouze úpravy formálního charakteru reagující na časový posun projednávání návrhu,“ uvedlo v návrhu ministerstvo.

Bartošova předchůdkyně a stínová ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) už dříve varovala před možnou dvojkolejností, kdy by zákon umožnil státu zabezpečit své stavby, ale občané by stále měli potíže. Je podle ní také důležité zajistit, kdo se bude zabývat problémem černých staveb.

red