Nové brněnské nádraží bude navrhovat 12 renomovaných architektonických kanceláří

Zdroj: Magistrát Města Brna a KAM Brno

Soutěž o návrh nového hlavního nádraží pro Brno má za sebou „zahřívací kolo“. Odborná porota ze 46 zaslaných portfolií vybrala devět účastníků, kteří se připojí ke třem již dříve osloveným. Výzvu k podání návrhů tak obdrželo 12 architektonických kanceláří, většinou ze zahraničí.

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020. Společnými zadavateli jsou město Brno a Správa železnic. Jedná se o dvoufázovou užší soutěž. Tento formát umožňuje zadavateli na základě portfolií a referenčních projektů zúžit počet účastníků na ty, kteří jsou pro soutěž nejvhodnější, za zpracování návrhu pak získají skicovné.

 „Jižní část Brna čekala na svou příležitost k rozvoji už dost dlouho a mezinárodní soutěž ji věřím přinese. Dohodli jsme se se Správou železnic, že přímo oslovíme tři experty, kteří mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Jsou to tvůrci nádraží ve Vídni, Rotterdamu a Berlíně.

Potěšilo mě, že všichni svou účast potvrdili. Laťka je nastavená opravdu vysoko a skýtá naději, že Brno bude mít nejmodernější nádraží v Evropě,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Do 19. října běžela lhůta pro podání žádostí o účast; za zhruba měsíc a půl se jich v Kanceláři architekta města Brna sešlo 47. Při přezkoumání bylo zjištěno, že dvě žádosti jsou totožné, soutěžní porota jich tedy nakonec posuzovala 46.

„Porota při hodnocení předložených žádostí postupovala podle soutěžních podmínek a hodnotila portfolia referenčních prací podle míry naplnění kritéria »celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu včetně dopravního řešení«.

Vybíralo se celkem ve třech kolech a nakonec bylo v závěrečném hlasování potvrzeno devět účastníků, kteří budou moci podat návrh v 1. fázi soutěže,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Radní dnes výzvu k podání návrhů schválili.

Návrhy na nové brněnské nádraží zpracují tyto architektonické kanceláře:

a. předem vybrané zadavatelem

1) Albert Wimmer ZT-GmbH;
2) Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.);
3) gmp International GmbH;

 b. vybrané soutěžní porotou

4) Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten;
5) ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura;
6) Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.;
7) Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o.;
8) DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC;
9) OMA ME B.V.;
10) BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.;
11) Marc Mimram Architecture & Associés;
12) MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects &Planners.

„Zasedání soutěžní poroty bylo organizováno jako online videokonference, která se konala 30. října. Nad portfolii jsme diskutovali asi čtyři hodiny a hodnotili jsme je zejména s ohledem na komplexnost referenčních prací, respektování kontextu místa a důraz na trvalou udržitelnost řešení vzhledem k životnímu prostředí a veřejným prostranstvím,“ nastínil radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Od partnerů ASB

„Porota se předběžně dohodla, že hodnoticí zasedání 1. fáze soutěže se podle soutěžních podmínek uskuteční 4. a 5. března 2021. Poté bude následovat 2. fáze, do níž postoupí čtyři účastníci, kteří návrhy dopracují do větší podrobnosti. Znovu bychom se nad nimi měli sejít v červnu a vybrat vítěze,“ upřesnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace.

Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství včetně budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost.

Dále je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží, terminál městské hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší. O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního dolního nádraží rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.

TEXT: Jolana Říhová
ZDROJ: Magistrát Města Brna a KAM Brno
RubrikyAktuálně