reSITE 2016: Na hranicích se dá migrace vyfotit. Ve městech se dá vyřešit.

reSITE 2016: Na hranicích se dá migrace vyfotit. Ve městech se dá vyřešit.

reSITE vzkazuje politickým stratégům: přijďte si 16. a 17. června do pražského Fora Karlín pro opravdová témata do příštích kampaní.

Světově proslulá socioložka měst a profesorka Kolumbijské univerzity Saskia Sassen, newyorská architektka malometrážního bydlení Mimi Hoang nebo šéfka odboru pro integraci nejpříjemnějšího města světa – Vídně, Ursula Struppe: výjimečné ženy různých oborů přijedou na reSITE 2016: Města a migrace představit, jak lze vytvářet krásná města a využít potenciál migrace pro udržitelný městský rozvoj. Newyorský komisař pro územní plánování Carl Weisbrod promluví o zelené proměně New Yorku a dostupném bydlení, proslulý kritik architektury New York Times Michael Kimmelman se zaměří na souvislost migrace se změnami klimatu – žhavé téma navazující na pařížskou klimatickou konferenci COP 21. Z Berlína přijede architekt Martin Rein-Cano, světově proslavený svým mezikulturním parkem Superkilen v Kodani.

Mýty a fakta o moderním urbanismu
Čím dál více mladých lidí generace Y chce žít ve městech, a to je důvod, proč by politici v řešeních pro udržitelný rozvoj měst měli najít velké téma, které jim může zajistit politickou podporu. Pokud se k němu správně postaví. Kdy jindy navštívit reSITE, než právě teď, na cestě za globálními zájmy, vyplývajícími ze závěrů pařížské Konference o klimatické změně.

Vytváření měst, která naplňují potřeby obyvatel, lidi zajímá, protože se jich to bezprostředně dotýká. „Dlouhodobým cílem reSITE – a nebude tomu jinak u letošní konference – je přivést k dialogu u jednoho stolu politiky, občanské iniciativy, architekty, investory i developery. A napravit několik mýtů, které jsou brzdou pro městský rozvoj ve střední a východní Evropě,“ vysvětluje zakladatel reSITE, architekt Martin Barry. Toto jsou nejčastější obecně rozšířené mylné domněnky, s nimiž se za pět let naší činnosti neustále setkáváme:

1. Co funguje v jiném městě, se nedá přenést k nám. NE. Většina urbanistických a ekonomických mechanismů může fungovat stejně kdekoli na světě, stačí je aplikovat ve správném měřítku, zohlednit místní kontext a rozhodovací proces. Kupříkladu čtvrť uzpůsobená pro pěší generuje o 60 % více maloobchodních tržeb, než čtvrť, kudy pouze projíždějí auta.

2. V horizontu 10 let se nedá dosáhnout žádné změny. NE. Desetiletí je dost času na to, změnit městskou čtvrt k nepoznání. Za posledních 12 let město New York předefinovalo územní plán 124 čtvrtí, celkem 40 % plochy města. To je 12 500 bloků. 90 % nových developerských projektů je situováno do 10 minut chůze od stanice metra. Přibližně 200 000 nových, cenově dostupných bytových jednotek vzniká v době, kdy čtete tyto řádky. Klíčem je vůle a vedení. Carl Weisbrod pohovoří na reSITE 2016 o newyorském úspěchu.

3. Imigrace je velký problém pro města. NE. Odliv obyvatel je větší hrozba. Podívejme se na to takto: Nelákají-li česká města ani válečné běžence, koho dokáží přilákat? Každé město by mělo mít ambici být magnetem pro nové obyvatele. Jen přívětivá města pulsující životem přitahují chytré mladé lidi a investice. Jak Vídeň dokázala být posedmé zvolena nejpříjemnějším městem planety? Ursula Struppe představí, jak Vídeň podporuje integraci nově příchozích.

4. Migrace se musí řešit na hranicích. NE JENOM. Soustředění na hranice pouze posiluje strach a nenávist. Dlouhodobá řešení lze nalézat ve městech, která jsou po tisíciletí přirozenými centry lidské migrace.

5. Naše město nemá finance na realizování velkých vizí. NE. Opravdu silné vize a schopné vedení přitáhnou neomezené investice. Problém je v nedostatku vizí, ne peněz.

Od partnerů ASB

6. Veřejná správa a soukromí developeři nemohou najít společnou řeč. NE. Teprve kvalitní veřejný prostor zhodnocuje soukromé investice, veřejný a soukromý sektor musí spolupracovat.

Světové špičky své generace se potkají v Praze
Na konferenci vystoupí na 40 expertů z 20 zemí, jejichž seznam je postupně aktualizován na stránkách resite.cz/cs/conference/.
Očekáváme na 800 delegátů z Evropy i ze zámoří, zástupce měst, investorů, developerů, kreativních odvětví a občanských iniciativ. Mezi návštěvníky bude na 150 nejvýznamnějších realitních investorů a developerů po boku starostů a zástupců občanského sektoru. Co od konference světového střihu očekávat? Příliv inspirace, osvědčená řešení, nové kontakty z České republiky i z ciziny a konečně platformu pro spolupráci a porozumění mezi příbuznými obory.

CO: reSITE 2016 Města a migrace

KDY: 16. -17. června 2016
KDE: Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8, Česká republika,

RubrikyNázory a rozhovory