Modulor - ateliér s bohatými zkušenostmi
Galerie(12)

Modulor – ateliér s bohatými zkušenostmi

V návrzích je jim blízké utilitární tvarování hmoty s velkorysým prosklením, soulad stavby s okolním prostředím, funkční využití půdorysu. Každý návrh je originál. Architektonická společnost Modulor sdružuje architekty a inženýry od roku 1998.

Základním cílem jejich projektů jsou nápaditá a nestandardní řešení. Při navrhování polyfunkčních staveb, rodinných či bytových domů je jim blízké smysluplné tvarování hmoty, kterému by nemělo chybět velkorysé prosklení, soulad s okolním prostředím a plnohodnotná funkčnost.

Individuálním přístupem ke každému zadání nebo projektu se snaží zohlednit konkrétní požadavky investorů, budoucích uživatelů. To platí stejně tak při navrhování bytových staveb, při němž berou do úvahy, že společenství lidí žijících na jednom místě by mělo mít dostatek volného prostoru a osobního soukromí, rodinných domů, v nichž považují za významné prolínání se interiéru s exteriérem a útulnou zahradou tak, aby se uživatelé cítili dobře. Ve všech projektech je primární úlohou maximálně funkční plošné i prostorové řešení interiérů. Stavby z architektonického studia Modulor charakterizují jednoduché tvary, které by měly něco prozradit o jejich funkci a poslání.

Myslíte si, že je vždy vhodné, aby nový projekt tvarově, případně i použitým materiálem respektoval prostředí, v němž se nachází?
Myslím si, že pro architektonickou tvorbu menšího nebo většího měřítka je důležité respektovat prostředí, do něhož přichází. Nemusí ho přímo kopírovat nebo nějakým jiným způsobem napodobovat. Novotvar by však měl respektovat okolní zástavbu, inspirovat se jí a klidně pro mě i šokujícím způsobem na ni odpovídat. Mám ráda, když vznikají kontrasty staré a nové architektury a vyhovuje mi napětí v urbanistickém prostoru, které takto vzniká. Například Gehryho a Miluničův „Tancující dům“ na vltavském nábřeží v Praze mi velmi imponuje. Přitom jde o absolutní spojení původního a současného, ať už ve tvaru nebo materiálu.

Dokážete v případě rodinných, bytových domů či interiérových úprav kromě projektu zabezpečit i jeho realizaci, máte k dispozici firmy, s nimiž trvale spolupracujete?
Spolupracujeme několik let s ověřenými stavebními firmami a jsme s nimi spokojeni. Navzdory tomu jsme se v posledních dnech rozhodli realizovat naše projekty ve vlastní režii a zakládáme stavební společnost na realizaci vlastních rezidenčních projektů v klasickém zděném provedení nebo v nízkoenergetickém či pasivním standardu. Klientovi takto nabízíme možnost nastěhovat se do domu, který přesně odpovídá našemu návrhu. Stavba nejednou vyžaduje kompromisní řešení přímo během výstavby a ta se často dějí bez naší kontroly či souhlasu. Podobné projektové změny chceme takovýmto řešením minimalizovat. Naším cílem je dodat klientovi dům, který odpovídá na sto procent projektu, který si vybral a na jakém jsme se dohodli.

Text: exterier / interier Roman Nečas

Foto: Peter Bencsik, archiv ateliéru Modulor

Ing. arch. Fukatschová Gabriela

hlavní architektka a majitelka ateliéru Modulor

  • absolventka Fakulty architektury STU Bratislava, katedra interiéru a scénografie v roce 1998
  • autorizovaný architekt Slovenské komory architektů, registrovaný architekt České komory architektů
  • působí architektonicky na Slovensku, v České republice a v Rakousku
  • e-mail: atelier@modulor.sk, atelier@mdlr.cz
  • tel . 00421903519561, 00420 605 018 928
  • www.modulor.skwww.modulorshop.skwww.mdlr.cz

Ing. arch. Maľaková Tatiana

  • samostatná architektka ateliéru Modulor
  • absolventka Fakulty architektury STU Bratislava 2015 

Bc. Somogyiová Klaudia

  • samostatná projektantka ateliéru Modulor
  • Stavební fakulta STU Bratislava 

Kontakt studio:

Ing. arch. Fukatschová Gabriela
ul. Československé armády 22
160 00 Praha 6 – Bubeneč

tel.: +420 222 933 814
mobil: +420 605 018 928
e-mail: atelier@mdlr.cz
web: www.mdlr.cz

ZDROJ: PR článek ateliéru Modulor