Louis Kahn – Síla architektury

Louis Kahn - Síla architektury

Jednomu z nejvýznamnějších architektů dvacátého století, jehož stavby se vyznačují archaickou krásou a silnou univerzální symbolikou, je věnována velká retrospektivní výstava ve Vitra Design Muzeu v německém Weil am Rhein na dohled od Basileje. Více jak 60 fyzických modelů a desítku filmů doplňuje i na 70 originálů skic, které dokrádají Kahnovo malířské a kreslířské umění. Jedno z nejprestižnějších světových muzeí designu se bude dílu Louise Kahna věnovat až do 11. srpna tohoto roku.

Salk Institut

Rozmanitá přehlídka modelů, skic, fotografií a filmů dokumentuje všechny Kahnovy významné projekty od raných urbanistických koncepcí a rodinných domů po pozdní monumentální díla, jako například Roosvelt Memorial v New Yorku, který byl dokončen až po architektově smrti. Současný význam Kahnova díla dokládají na výstavě rozhovory s architektem Renzem Pianem, Petrem Zumthorem, Sou Fujimotem a Frankem Gehrym, autorem ikonického objektu Vitra Design Muzea. Zlatý hřeb výstavy představuje čtyři metry vysoký model City Tower navržené pro Filadelfii v padesátých letech spolu s doposud nezveřejněnými záběry, který natočil Khanův syn Nathaniel, režisér filmu Můj architekt Louis Kahn.

Kahn ve své tvorbě jedinečně spojil významné konceptuální směry moderní architektury, které jdou od Ecole des Beaux Arts a konstruční racionalismus 19. století až po hnutí Art and Crafs a bauhausovský modernismus, se starými tradičními stavebními postupy. Kahn hledal svou inspiraci v metabolismu a brutalismu a prosazoval postupy, které jsou v dnešní době stále významnější. Jako příklad lze uvést návrat k místním zdrojům. Architektura pro Khana neznamenala jen prostředek k ukojení utilitárních potřeb, ale i jako podnět k tvůrčím úvahám nad přírodou, historií a lidským společenstvím. Louis Kahn zemřel 17. března 1874 na newyorském nádraží Pennsylvania Station, když se vracel z Indie domů do Filadelfie.


Louis Kahn


Louis Kahn


Dům Národního shromáždění, Dacca


Fisherův dům


Židovské komunitní centrum

-vb-

zdroj: www.design-museum.de
foto: profilmedia.cz