04Materskaskola Interiér materskej školy v Taliansku Vaillant

Město Jablonec nad Nisou vyhlásilo architektonickou soutěž na novou mateřinku

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž na řešení novostavby Mateřské školy U Přehrady pro 156 dětí včetně zahrady.

Předmětem architektonické soutěže je řešení novostavby mateřské školy s kapacitou 156 dětí včetně zahrady a nejbližšího okolí. Soutěžní návrhy musí být podané na jablonecký magistrát do 6. června do 14 hodiny.

Do konce roku 2024 by měla být hotová projektová dokumentace, realizace projektu v odhadnuté ceně 120 mil. korun by měla proběhnout v letech 2025-2026.

Tělocvična, keramická dílna i jídelna

„Novostavba MŠ U Přehrady bude fungovat jako detašované pracoviště MŠ Palackého. Jedná se o školku se šesti třídami po 26 dětech. Jedna ze tříd bude speciální pro děti se zvláštními potřebami. Dále bude v objektu tělocvična, keramická dílna, kompletní gastro provoz a další standardní prostory, vyplývající z potřeb provozu MŠ,“ popisuje záměr náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Město Jablonec nad Nisou hledá partnera pro zpracování architektonického návrhu i projektové dokumentace nové mateřské školy. Stávající objekt je nevyhovující technicky, provozně i kapacitně a zadavatel neplánuje investovat do jeho rekonstrukce. Záměr novostavby MŠ U Přehrady – navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou je zařazen do ITI a pro jeho financování se předpokládá využití 20. výzvy IROP – mateřské školy.

„S ohledem na podmínky ITI jsme stanovili časový harmonogram přípravy projektu, který předpokládá dokončení dokumentace pro provedení stavby do konce roku 2024. Na jejím základě má být na začátku roku 2025 zpracována žádost o dotaci a realizace se předpokládá v letech 2025 a 2026,“ doplňuje náměstek s tím, že náklady na realizaci se odhadují ve výši 120 mil. korun bez DPH.

Studii nové mateřské školy vytvořila v roce 2022 společnost Uniarch CZ, spol. s.r.o. „Na začátku roku 2023 městský architekt návrh zrevidoval především z hlediska celkového stavebního objemu. Hrubá podlahová plocha činila 3187 m2, přičemž dostačující plocha podle potřeb zřizovatele i uživatele je pouze 2060 m2. Tento rozdíl má významný vliv na investiční a provozní náklady, proto se město rozhodlo pro nové řešení, které vzejde z otevřené architektonické soutěže a cena této zakázky je odhadnutá na téměř 8 mil. korun,“ konstatuje Jakub Chuchlík.

red