8. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební

8. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební

„Soutěž o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. vstupuje do dalšího ročníku. Do 8. ročníku soutěže se mohou, stejně jako do předchozích ročníků, přihlásit všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území ČR a soutěžit tak o motivující finanční odměny. Ke stávajícím dvěma soutěžním kategoriím bylo nově zavedeno speciální ocenění – nejlepší projekty s použitím produktů TONDACH.

Studenti 3. ročníků se mohou v rámci 8. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ se svými projekty přihlásit do kategorie projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků pak do kategorie projekt občanské stavby. Od letošního ročníku se mohou studenti nově zúčastnit také speciálního ocenění – nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH (studenti 3. ročníků) a nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů TONDACH (studenti 4. ročníků).

Termíny pro přihlášení do soutěže a odevzdání soutěžních prací jsou 14. 4. 2017 pro kategorii projekt občanské stavby (vč. speciálního ocenění) a 19. 5. 2017 pro kategorii projekt rodinného domu (vč. speciálního ocenění). Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku co nejdříve.

Přihláška a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

Přihlášky je potřeba zaslat emailem na soutez_skoly@porotherm.cz nebo poštou do sekretariátu soutěže.

Soutěž opět probíhá ve dvou soutěžních kolech – školním a celostátním. V prvním kole vyberou tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních kategoriích (Porotherm) a nově také jeden nejlepší projekt s použitím produktů TONDACH z dané školy v obou soutěžních kategoriích (TONDACH) společně zástupci společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a TONDACH Česká republika s.r.o. a zástupci dané školy. Všechny práce oceněné v prvním soutěžním kole automaticky postupují do kola druhého, kde se jejich hodnocením zabývá odborná porota skládající se ze zástupců společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a TONDACH Česká republika s.r.o., zástupců mediálních partnerů soutěže a nezávislého odborníka v oboru stavebnictví. Porota na základě hodnocení soutěžních projektů stanoví tři vítězné práce v každé kategorii (Porotherm) a nově také jednu vítěznou práci s použitím produktů TONDACH v obou soutěžních kategoriích (TONDACH).