25. ročník soutěže STAVBA ROKU představuje stavby
Galerie(8)

25. ročník soutěže STAVBA ROKU představuje stavby

Od června se na www.stavbaroku.cz prezentuje 52 staveb, z toho 5 objektů v zahraničí.  Soutěží stavby různých velikostí i druhů – komerční, bytové i historické stavby, liniové, dopravní, průmyslové i úpravy veřejného prostoru. Odborná osmičlenná porota a Sbor expertů s 18 specialisty zahájili hodnocení s cílem vybrat stavby do druhého kola pro osobní návštěvu a následně nominaci 15 objektů na titul STAVBA ROKU. Nominace budou vyhlášeny 7. září a odstartováno hlasování veřejnosti. Slavnostní udílení 5 titulů a 12 Zvláštních cen proběhne 5. října v Betlémské kapli v Praze.

„Soutěž STAVBA ROKU se neomezuje jen na architektonický pohled, ale hodnotí celkovou kvalitu stavby, výsledek přístupu a komplexní spolupráce investora, autora, projektanta, stavitele a dodavatelů. Žádné dílo se v ní v průběhu 25 let nesmělo objevit dvakrát,“ komentuje Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně odborné poroty, a doplňuje: „Prestiž kvality soutěže dokládá i to, že se tři stavby loňského ročníku utkaly o světovou cenu za architekturu, Cenu Mies van der Rohe. Letošní ročník tvoří reprezentativní průřez českého umění stavebnictví a architektury. První dojmy porotců a odborníků potvrzují velmi silný ročník úrovně kvality staveb a její nespornou vzestupnou tendenci.“

 „Naše soutěž samozřejmě kopíruje aktuální situaci na stavebním trhu. Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 %, v pozemním stavitelství o 3,3 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 16 %. I přes tento pokles můžeme v 25. ročníku odprezentovat přes 50 většinou velkých staveb, které byly dokončeny do letošního května,“ hodnotí situaci Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku.  

Schématické zobrazení přihlášených staveb

Schématické zobrazení přihlášených staveb

Který kraj vede v regionálním rozložení?

Regionální rozložení přihlášených staveb koresponduje se stavební aktivitou na území. Nejsilněji je zastoupena Praha (20 staveb), i když tomu tak vždy nebylo, následuje Moravskoslezský kraj (6), Jihočeský kraj (5), Středočeský a Ústecký kraj je zastoupen shodně 3 stavbami, po 2 přihláškách přišlo z Olomouckého, Jihomoravského, Královehradeckého, Pardubického, Libereckého kraje a 1 přihláška z Vysočiny.

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou

Typologie staveb – rovnoměrně rekonstrukce i novostavby

Soutěžící stavby jsou poměrně rovnoměrně rozděleny mezi rekonstrukce a novostavby.

Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů (10), komerční a kancelářské budovy (12), nákupní centra (2), bytové a rezidenční domy (15), kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení (4), silnice a železnice (5), úpravy veřejného prostoru (3) a také vodní díla (2).

Kampus Palace v Ostravě

Kampus Palace v Ostravě

Veřejný prostor, bytový dům, vodní dílo nebo mrakodrap?

Mezi přihláškami staveb z ČR jsou kvalitativně zajímavé objekty s rozdílným účelem využití, například unikátní projekt studentského bydlení Kampus Palace v Ostravě, který poskytuje komplexní zázemí a služby pro ubytované, dále skvělé rekonstrukce historických budov (nejen uzavřených památek, ale i používaných v denním provozu, jako radnice atd.), velmi dobře zvládnuté veřejné prostory, což jsou spíše urbanistické práce – Tyršovy sady v Pardubicích, Bakaláře v Písku, Studentské náměstí v Kadani.  

Smart byty Nové Butovice v Praze

Smart byty Nové Butovice v Praze

Mezi zahraničními stavbami je přihlášeno vodní dílo na Slovensku, které funguje jako víceúčelový objekt, dále polský komplex tří výškových budov, který má ambice tvořit nový městský prostor ve svých stěnách nebo dálniční obchvat v evropském koridoru sever-jih.

Rekonstrukce mostu Hohenaun – Přerov

Rekonstrukce mostu Hohenaun – Přerov

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?

Stavby budou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, spokojenosti stavebníka a uživatele a dalšími kritérii dle uvážení poroty.

Všechna přihlášená díla jsou prezentována na webu soutěže, na putovních výstavách po celé ČR, na půdě státních i městských institucí a také v tištěném a elektronickém katalogu, který je využíván jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.

U mediálních partnerů, ale i ve vysílání České televize již probíhá dlouhodobá prezentace soutěže STAVBA ROKU.

Warsaw Spire, Polsko

Warsaw Spire, Polsko

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Autor: MgA. Petra Miškejová

Více informací o soutěži i přihlašovací formuláře najdete na www.stavbaroku.cz.

Kontaktní osoba pro dotazy o soutěži: MgA. Petra Miškejová
Václavské náměstí 833/31 (v průchodu)
110 00 Praha 1
E: miskejova@abf-nadace.cz
T: +420 224 229 617 | M: +420 605 230 731

ZDROJ: PR článek společnosti Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství