ASB Články na tému

zakladací tvárnice

V architektonických výzvách jsme se po roce opět zaměřili na dva základní typy stavebních elementů – beton a zdicí materiály. Dozvíte se, jak pevné se dnes vyrábějí betony nebo co nového nabízí sortiment zakládacích tvárnic.