Obr. 3 Vytápěcí a větrací jednotka ve skladových prostorách ebm papst CZ s.r.o

Simulace kancelářské budovy s variantními zdroji energií

Příspěvek se zabývá vlivem vybraného systému HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) na vnitřní klima, energetickou účinnost a ekonomické nároky konkrétní výškové kancelářské budovy v Brně. Zabývá se využitím hloubkových základových prvků (pilot) dané administrativní budovy …