ASB Články na tému

ultra-vysokohodnotné betony

Druhá část webinářů Beton University je zaměřená na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V této sérii budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb.