ASB Články na tému

Petr Hlaváček

Dánské studio Henning Larsen Architects v soutěžním dialogu na úpravy území hlavního nádraží v Praze zvítězilo se svým návrhem Šťastný Hlavák. Jeho hlavní myšlenkou je přirozené propojení Vrchlického sadů, odbavovací haly, nové tramvajové zastávky přímo před nádražím a historické Fantovy budovy.

redakce -

Velké dopravní stavby obvykle necitlivě přetínají území, rozdělují přilehlé čtvrti, narušují potřebné urbanistické vazby a vytvářejí problematické jizvy ve městech. Je možné změnit přístup k tomu, jak se dopravní stavby u nás dnes většinou plánují? Jakými kroky lze účinně eliminovat či snížit negativní dopady těchto dopravních staveb v sídlech? Za jakých předpokladů se může dopravní stavba stát stimulem a podpořit další rozvoj území?

Jolana Říhová -

Proč není novelizace stavebního zákona důvodem k radosti? Co přinese Praze nový Metropolitní plán? Jak pokračují přípravy městského nájemního bydlení? Nejen o tom jsme mluvili s 1. náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petrem Hlaváčkem.

Jolana Říhová -

Tématem letošního čtvrtého čísla časopisu ASB jsou kulturní projekty. V aktuální ekonomické situaci se totiž často jako první omezí investice právě do těchto staveb. Avšak je to právě kultura, která je nositelem historie, identity místa a která podněcuje sounáležitost a kreativitu v nás samých. Výběr realizací si proto klade za cíl představit soudobé projekty kulturních staveb, které se v poslední době podařilo úspěšně realizovat a které se staly významným stimulačním milníkem rozvoje lokality.

Jolana Říhová -