Stavební lešení

Stavební lešení

Problematika týkající se lešení je poměrně rozsáhlá, neboť zahrnuje nejen varianty pracovních lešení (řadová, prostorová, pojízdná, volně stojící, zavěšená a konzolová lešení) a lešení podpěrná, ale stále častěji i jiné konstrukce montované z lešenářského materiálu (tribuny, pódia, reklamní konstrukce, …
Životnost ocelové mostní konstrukce

Životnost ocelové mostní konstrukce

K výskytu kritických míst ocelových konstrukcí přispívají nejvýznamnější měrou tyto faktory: nedostatky v legislativě, přímé zanedbání činnosti objednavatele a zhotovitele, špatný návrh, problémy při výrobě, nesprávná montáž, správa a údržba konstrukcí. To je pouze globální pohled na problematiku. Abychom …
Ocel ve stavebnictví

Ocel ve stavebnictví

V současné době ocel jako stavební materiál musí, hlavně na evropském trhu, odolávat konkurenci a značné oblibě železobetonu, a proto je vhodné poukázat na výhody uplatnění ocelových konstrukcí ve stavebnictví. České stavebnictví je totiž specifické tím, že jednoznačně …
Tenisová hala v Krnově

Tenisová hala v Krnově

Stavba s eliptickým průřezem a progresivní nosnou konstrukcí, zakončená třemi rovinami v čelních štítových stěnách, vytvořila ve sportovním areálu nový dynamický prvek. Architektonické řešení ateliéru ATX Architekti z Brna vycházelo z potřeby zvládnout výrazný objem haly o půdorysu 38 × 62 m …