Ocel ve stropních systémech vícepodlažních budov

Ocel ve stropních systémech vícepodlažních budov

Stropní konstrukce jsou horizontální nosné soustavy, které přenášejí svislé, v některých případech i vodorovné zatížení do podpor. Musejí splňovat statické, konstrukční (prostupy instalací), izolační a ekonomické požadavky. Ocel jako jeden ze základních stavebních materiálů má ve stropních soustavách, …
Stavební lešení

Stavební lešení

Problematika týkající se lešení je poměrně rozsáhlá, neboť zahrnuje nejen varianty pracovních lešení (řadová, prostorová, pojízdná, volně stojící, zavěšená a konzolová lešení) a lešení podpěrná, ale stále častěji i jiné konstrukce montované z lešenářského materiálu (tribuny, pódia, reklamní konstrukce, …
Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Při používání ocelových konstrukcí ve stavebnictví je nutno věnovat větší pozornost chování materiálu v podmínkách simulujících prostředí požáru. Vlastnosti materiálu vystaveného zvýšenému tepelnému namáhání jsou odlišné od vlastností daného materiálu za běžných podmínek. Nosnost nechráněné ocelové …
Strohá elegance muzea historických automobilů

Strohá elegance muzea historických automobilů

Při realizaci obchodně-technického zázemí firmy TS Bohemia v Olomouci vznikla potřeba vybudovat muzeum pro soukromou sbírku historických automobilů. Budova měla vzniknout jako samostatný objekt celé stavební akce. Realizace budovy trvala šest měsíců a majitel uvažuje zpřístupnit muzeum …
Životnost ocelové mostní konstrukce

Životnost ocelové mostní konstrukce

K výskytu kritických míst ocelových konstrukcí přispívají nejvýznamnější měrou tyto faktory: nedostatky v legislativě, přímé zanedbání činnosti objednavatele a zhotovitele, špatný návrh, problémy při výrobě, nesprávná montáž, správa a údržba konstrukcí. To je pouze globální pohled na problematiku. Abychom …
Oplocením dálnic je možné zachránit životy

Oplocením dálnic je možné zachránit životy

Služební cesty, dovolené, návštěva rodiny nebo přátel v jiném městě. Toto jsou nejčastější důvody, přivádějící naše stále bezpečnější auta na bezpečné dálnice. Tedy bezpečné, jak se to vezme.
Ocelové konstrukce halových staveb s velkými rozpětími

Ocelové konstrukce halových staveb s velkými rozpětími

Halové stavby s ocelovou nosnou kostrou se donedávna používaly především pro různé oblasti průmyslu. Týkalo se to jednopodlažních, jednolodních nebo vícelodních hal s mostovými jeřáby. Pro sportovní a společenská setkání se však v posledních desetiletích stále častěji stavějí víceúčelové …
Druhy lešení a jejich použití

Druhy lešení a jejich použití

Lešení je pomocná dočasná stavební konstrukce, která se používá při pracích ve větších výškách. Může sloužit jako pracovní plošina pro výkon stavebních prací i k odkládání materiálu či nástrojů. Použít ho lze i k podpírání konstrukčních prvků při montáži …
Progresivní koncepce rámové příčle

Progresivní koncepce rámové příčle

I natolik fundamentální konstrukční úkol, jakým je ocelový skelet průmyslové či prodejní haly, lze oproti tradičnímu pojetí vyřešit originálně a úsporněji. Relativně novým východiskem pro stavbu kovových hal je částečně předepnutá rámová příčel s parabolickými …
Visutá konstrukce příčného traktu areálu Anděl Park Smíchov

Visutá konstrukce příčného traktu areálu Anděl Park Smíchov

Areál budov „Anděl Media Centrum“ (Akvamarín Alpha) a „Anděl Park“ (Akvamarín Beta), který byl realizován v letech 2003–2005, projektovala společnost Spojprojekt Praha – Atelier Aulický. V celkovém koncepčním záměru hraje významnou roli celoocelové třípodlažní příčné …
Kotvení ocelových konstrukcí

Kotvení ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce musejí po dobu své životnosti prokazovat spolehlivost všech svých konstrukčních prvků. Styky a spoje ocelových konstrukcí jsou většinou viditelné, a tím je umožněna i jejich vizuální kontrola. Z tohoto hlediska je nejslabším místem …
Ocel ve stavebnictví

Ocel ve stavebnictví

V současné době ocel jako stavební materiál musí, hlavně na evropském trhu, odolávat konkurenci a značné oblibě železobetonu, a proto je vhodné poukázat na výhody uplatnění ocelových konstrukcí ve stavebnictví. České stavebnictví je totiž specifické tím, že jednoznačně …
Tenisová hala v Krnově

Tenisová hala v Krnově

Stavba s eliptickým průřezem a progresivní nosnou konstrukcí, zakončená třemi rovinami v čelních štítových stěnách, vytvořila ve sportovním areálu nový dynamický prvek. Architektonické řešení ateliéru ATX Architekti z Brna vycházelo z potřeby zvládnout výrazný objem haly o půdorysu 38 × 62 m …