Jak větrací jednotka působí na vnitřní prostředí místnosti?
Galerie(8)

Jak větrací jednotka působí na vnitřní prostředí místnosti?

Partneři sekce:

V návaznosti na neustále diskutované téma Kvality vnitřního vzduchu ve školách uvedla na trh firma 2VV novou řadu účinných, energeticky úsporných a tichých větracích jednotek s rekuperací Whisper Air. A právě s touto jednotkou byla provedena měření změn nevyhovujícího vnitřního prostředí místností v zahraničí i u nás.

V současné době jsou téměř všechna školní zařízení rekonstruovaná včetně vyměněných nových oken, téma větrání však ve většině případů nebylo řešeno. Je zde přitom mnoho faktorů, které na člověka v uzavřených prostorech působí negativně – zejména: teplota, vlhkost, hladina CO2, hluk a nevyhovující úroveň větrání. Tyto faktory pak samozřejmě intenzivně ovlivňuje zdraví a pohodu ve školách. Naše děti přitom v uzavřených, nejen školních, prostorech tráví více než 90 % času.

Vydýchaný vzduch = HLAVNÍ PROBLÉM

Množství CO2 ve vnitřním vzduchu nesmí podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj překročit hodnotu 1500 ppm a dle doporučení by se mělo spíše pohybovat pod hodnotou 1000 ppm. Podle hygienických norem pro školská zařízení pak musí být během výuky ve třídách zajištěn přívod čerstvého vzduchu v množství 20 až 30 m3/hodina na žáka. Pokud tyto parametry nejsou dodrženy, mohou uživatelé trpět únavou, neschopností se plně soustředit a v krajních případech i značnými zdravotními obtížemi, které jsou souhrnně označovány jako „syndrom nezdravých budov“.

Vliv jednotek na vnitřní prostředí

Během loňského roku byly jednotky Whisper Air uvedeny na evropský trh – především do Holandska, Belgie a Dánska, byly představeny na mezinárodních výstavách a instalovány na středních školách i v netradičních prostorech, jako je např. Joga Centrum… Jednu z prvních zakázek na holandském trhu realizovala firma Spirair Luchttechniek (dlouholetý partner 2VV pro holandský trh), která v rámci své kampaně pro představení jednotky provedla i měření vnitřního prostředí před instalací a následně i po instalaci jednotky v učebně.

„Griftland College“ je střední škola v příjemném zeleném prostředí na okraji města Soest v Nizozemí. Byla postavena v několika etapách. V průběhu několika let byly přistavěny nové učebny. Škola působí velmi moderním a udržovaným dojmem, ale bohužel otázka větrání, jak již bylo předesláno, nebyla řešena, a proto se zde vedení školy setkávalo se stížnostmi na kvalitu vnitřního prostředí a komfort v učebně.

Graf 1

Graf 1

Graf 2

Graf 2

V minulém roce byla tato učebna změněna na počítačovou učebnu, kde se vyskytuje průměrně 30 žáků. Taková obsazenost učebny je v Holandsku standardní. Jelikož je ovšem tato třída hojně využívaná, v kombinaci s prací studentů na počítačích, zařadila se mezi nejvíce diskutované učebny ohledně kvality vzduchu.
Počáteční měření stavu prostředí probíhalo za běžného provozu v období před letními prázdninami, kdy byla učebna využívaná téměř 5 dní v týdnu 6 hodin denně. Graf 1 pro tento provoz ukazuje velmi vysoké koncentrace CO2 – až 2250 ppm, zatímco základní koncentrace CO2 je asi 430 ppm. Je tedy zcela zřejmé, že vnitřní prostředí nebylo vyhovující a na studenty mělo negativní vliv.

Během letních prázdnin došlo k instalaci zmíněné jednotky. Ve třídě došlo ke zrušení dvou malých horních oken a jednotka byla instalována do podstropu bez nutnosti instalace vzduchovodů či složitého řešení v prostoru. Po návratů studentů z prázdnin došlo k opětovnému měření. Dle přísných holandských norem “Frisse Scholen”, které specifikují nároky na spotřebu energie, komfort, vytápění a osvětlení v nových a starých školách, je povolená hodnota koncentrace CO2 zhruba 950 ppm. Z grafu 2 je patrné, že v průběhu používání jednotky byla norma CO2 splněna po celou dobu měření. Výsledky přitom nebyly pouze v měření na papíře. Instalací jednotky a změnou vnitřního prostředí vzrostla oblíbenost učebny mezi studenty.

Testování v místních podmínkách

Kvalita vzduchu se přitom neřeší pouze v západních zemích. Toto téma je velmi aktuální i v Čechách. Zkoušená jednotka byla na český trh uvedena v loňském roce. Na podzim 2017 se firma spojila se Západočeskou univerzitou v Plzni, fakultou Elektrotechnickou, a ve vybrané učebně jednotku instalovala. V souvislosti s instalací jednotky byla domluvena i dlouhodobá spolupráce na měření veškerých parametrů – obdobně, jako tomu bylo v Nizozemí.

Na základě spolupráce s profesory a vývojovým týmem 2VV se učebna vybavila čidly, které na pěti místech permanentně měří a ukládají informace o teplotě, vlhkosti a koncentraci CO2 a informaci o provozním stavu jednotky, jejím příkonu a venkovní teplotě. Jednotka běží 24 hodin denně a sbírá výše uvedená data, která se ukládají na server a následně vyhodnocují. Jelikož měření bylo zahájeno v zimních měsících a krátké jarní období velmi rychle vystřídaly letní teploty, je možno vyhodnotit vliv působení větrací jednotky v extrémních podmínkách, např. mínusové teploty pohybující se okolo −8 °C a letní teploty 25 °C. Velikost testované učebny je cca 42 m2, v učebně probíhá běžná výuka, semináře, porady vedení katedry… Lze tedy říci, že je 100% vytížena v průběhu celého dne. Výsledky měření ukazují, že při zapnuté jednotce je vnitřní prostředí místností stabilní, splňující veškeré normy a komfort.

Graf 3

Graf 3

Graf 4

Graf 4

Proč instalovat větrací jednotky, např. Whisper Air?

• Neustálý přívod čerstvého vzduchu
• Optimální hladina CO2
• Minimální hlučnost
• Rekuperace tepla až 90 %
• Vhodné pro alergiky a lidi trpící dýchacími potížemi
• Zamezení tvorby plísní
• Zamezení únavy a bolestí hlavy z vysoké hladiny CO2
• Zamezení hluku z venkovního prostředí, již není nutné větrat okny
• Úspora energie
• Vhodné i do stávajících budov
• Snadná instalace

 
Zdroj: 2VV
Obrázky: 2VV

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2018.