ASB Články na tému

Indie

Celá staletí se indická architektura vyznačuje charakteristickými, okrasnými, složitými, prolamovanými vertikálními konstrukcemi. Přestože se může zdát, že tyto prvky mají zejména estetickou funkci – a je pravda, že napomáhají k osvětlení interiéru, hře světla a tvorbě prostoru –, není to úplná pravda.

Eliška Hřebenářová -

Nejnovějším laureátem Královské zlaté medaile Královského insitutu britských architektů za rok 2022 se stal indický architekt Balkrišna Doši. Cena je výrazem uznání za jeho sedmdesátiletou kariéru a za nezpochybnitelný vliv na směřování indické architektury.