Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Zateplení fasády – systém ECOROCK® FF

Zateplení fasády - systém ECOROCK® FF

Systém je určen pro zateplení fasád novostaveb, stejně jako modernizaci starších objektů. Jedná se o ucelené řešení, jehož základ tvoří 3 izolační desky z kamenné minerální vlny a dále kompletní stavební chemie, nezbytná pro celkové zateplení. Díky bohaté nabídce silikonových či silikáto­vých fasádních omítek a četnost jejich barevných odstínů lze vytvořit kvalitní fasádu téměř pro jakéhokoli investora.

Podmínky zateplení

Zateplovací práce neprovádějte při venkovních teplotách vzduchu, podkladu či zabudovávaného materiálu nižších než +5 °C a vyšších než +25 °C. Práce rovněž nerealizujte při silném větru, dešti, ani na intenzivním slunci. Stavební dílo a materiály (armovací hmoty, omítky, izolace) chraňte před přímým působením deště. Práce se doporučují provádět z lešení. Na lešení vždy používejte ochrannou síť.

Požadavky na nosnost podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, bez prachu a mastnoty. Organické omítky a oprýskané nátěry odstraňte. Nerovnosti stěn přesahující 1 cm vyrovnejte nivelační hmotou. Povrch fasády – omítnutý nebo neomítnutý – mechanicky očistěte (kartáčem) nebo umyjte vodou pod velkým tlakem. Silně absorbující podklady napenetrujte podkladním nátěrem tak, aby se snížila jejich absorpční schopnost.

Ostatní požadavky pro přípravu a realizaci fasády

Fasádní prvky jako okna, dveře, schránky pro žaluzie apod. musí být namontovány před zahájením zateplení. Mimořádnou pozornost věnujte vyhovující vzdálenosti zakončení oplechování od fasádních prvků a jeho profilování, které umožní řádný odtok odpadní vody.

Armovací vrstva

Armovací hmotu připravíme podle pokynů na obalu. Před vlastním nanášením armovací hmoty ZZ-ECOROCK Speciál W zatmelíme všechny okenní a dveřní otvory (ostění), nároží ostění navíc vyztužíme nárožními lištami se síťovinou. Nad rohy okenních a dveřních otvorů je třeba přilepit pod úhlem 45° pásky výztužné síťky o rozměrech 300 × 200 mm, protože v těchto místech vzniká zvýšené pnutí, které by jinak způsobilo trhliny. V místech vložení pásků síťky armovací hmotu pevně stáhneme.

Penetrační nátěr

Za normálních povětrnostních podmí­nek můžeme po třech dnech na suchou vrstvu krycí hmoty válečkem nebo štětcem aplikovat penetrační nátěr PT-ECOROCK Grunt M pod omítku minerální a silikonovou a PT-ECOROCK Grunt S-T pod omítku silikátovou. V případě probarvených omítek silikátových nebo silikonových pastovitých použijte nátěr v barvě omítky.

Aplikace omítky

Ne dříve než po 24 hodinách od zaschnutí penetračního nátěru nanášíme omítku. Omítku DR-ECOROCK M nanášíme a stahujeme hladítkem z nerezové oceli postupem „mokré na mokré“. Omítku BR-ECOROCK M hladítkem z plastu. Před nanášením fasádní barvy se doporučuje předchozí úprava podkladu vhodnou krycí hmotou (penetrační nátěr) pro vyrovnání a sjednocení nasákavosti, zpevnění struktury a zvýšení přilnavosti barvy. Po důkladném vyschnutí a dozrání omítky je možné přistoupit k aplikaci barvy. Od druhu barvy závisí doba zrání omítky. Aplikace barev musí probíhat ve vhodných povětrnostních podmínkách, tj. bez přímého oslunění, silného větru, deště a sněhu.

01 | Montáž zakládacích lišt
Před zahájením zateplovacích prací stanovte výši soklu a označte ji vodorovnou čárou. Soklovou lištu doporučujeme montovat ve výšce cca 40 cm nad zemí při použití minimálně 5 kotev na 1 bm lišty. Lištu vždy připevněte v prvním a posledním otvoru. Nerovnosti podkladu upravte distančními podložkami. V rozích objektu lištu uřízněte pod úhlem, zahněte a pomocí dilatační spojky spojte. Zakládací lišta musí být namontována vodorovně kolem celého objektu.

10 | Nanášení omítky
Posledním krokem je finalizace pomocí omítky dle zvolené struktury a typu. Důrazně doporučujeme dodržovat technologické předpisy výrobce. Jedině tak lze zachovat funkční vlastnosti zateplovacího systému.

02 | Lepení lepicí hmotou
Desky FRONTROCK MAX E lepíme k podkladu stranou, na které není nápis TOP ROCKWOOL, a to po celém obvodu a uprostřed desky v označených bodech. Lepicí hmotu nanášíme ve dvou etapách. Malé množství lepicí hmoty nanášíme pomocí zubatého hladítka na desku po okrajích, podél obvodu a ve třech rovnoměrně umístěných bodech.

04 | Osazení desky
Ihned po nanesení lepicí vrstvy nasadíme desku asi 2 cm nad dříve přilepené desky a posuneme ji pomocí dřevěného hladítka tak, aby desky byly těsně u sebe bez spár, následně ji přitlačíme k podkladu. Tento způsob lepení zajistí maximální přilnavost.

05 | Broušení nerovností
Přesah desky zařízneme nožem podél a zabrousíme hladítkem s brusným papírem.

06 | Mechanické kotvení I
Mechanické kotvení desek FRONTROCK MAX E je možné nejdříve 24 hodin po jejich nalepení pomocí hmoždinek (se zatloukacím nebo šroubovacím trnem) s ocelovým jádrem.

07 | Mechanické kotvení II
Typ hmoždinek (se zatloukacím nebo šroubovacím trnem) a jejich délka musí být přizpůsobena podkladu, tloušťce tepelné izolace a existujícímu statickému zatížení.

08 | Nanesení stěrky
Nejprve se uhladí povrch minerální vlny tenkou vrstvou krycí hmoty hladkou stranou hladítka. Pak nanášíme vlastní vrstvu hmoty pomocí zubatého hladítka se zuby 10 × 10 mm a rovnoměrně ji roztíráme po povrchu desky.

09 | Zapracování síťoviny
Do nezatvrdlé rovné vrstvy armovací hmoty vkládáme síťku ze skelného vlákna (shora dolů) po celé výšce stěny a dbáme, aby byla síťka napnutá bez záhybů.

Informace o materiálu:
Všechny komponenty zateplovacího systému ECOROCK® FF byly zvoleny tak, aby byly plně využity unikátní vlastnosti kamenné minerální vlny ROCKWOOL. ECOROCK® FF přináší zejména úsporu nákladů na vytápění, protipožární ochranu a komfortní bydlení. Systém nabízí širokou škálu omítek a pestrou paletu fasádních barev. Samozřejmostí je poskytovaná záruka 5 let na celý fasádní systém. Kvalita systému byla prověřena na zahraničních trzích EU.

Co budete potrebovat?

 • Izolační desky FRONTROCK MAX E
 • Lepicí hmotu ZK-ECOROCK Normal W
 • Soklové lišty, nárožní lišty, síťovina
 • Hmoždinky se zatloukacím trnem
 • Hmoždinky se šroubovacím trnem
 • Armovací hmota
 • ZZ-ECOROCK Speciál W
 • Penetrační nátěr
 • PT-ECOROCK Grunt M nebo S-T
 • Omítka a barva dle vzorníku ECOROCK
 • Nářadí
 • zubaté hladítko
 • míchátko
 • kladivo

TEXT + FOTO: ROCKWOOL

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře