Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Zateplení fasádní deskou se speciální povrchovou úpravou

Zateplení fasádní deskou se speciální povrchovou úpravou

Na trh s tepelněizolačními materiály každoročně přicházejí novinky s vylepšenými vlastnostmi. Přibyla mezi ně fasádní deska z minerálních čedičových vláken se speciálním nástřikem, která výrazně urychlí aplikaci a usnadní manipulaci. Díky tenkému filmu silikonové povrchové úpravy se doba realizace zkrátí přibližně o čtvrtinu v porovnání se standardním výrobkem z kamenné minerální vlny.

Povrchový film snižuje prašnost při manipulaci, s deskou se snadno pracuje a lehce se řeže. Realizátorům i investorům tato novinka ušetří nejen čas, ale i náklady na komponenty potřebné k zateplování a pronájem zařízení staveniště. Podle interních testů výrobce se spotřeba lepicího a stěrkovacího materiálu při použití speciální minerální desky snížila až o 35 %.

Co budete potřebovat
Soklový profil s šířkou a pevností, která odpovídá tloušťce izolace
Rohové profily
Ukončovací lišty
Zápustky a rozpěrky
v počtu 3 ks/1 bm
Izolační desky z kamenné minerální vlny s nástřikem SmartWall FKD S C1 nebo C2
Lepidlo na cementové bázi
Rozpěrné kotvy v počtu 6 ks/1 m2
Stěrkovací lepidlo
Výztužná sklotextilní mřížka
Finální stěrková povrchová úprava

Nářadí
Metr
Tužka
Nůž na řezání izolace
Vodováha
Míchačka lepidla a stěrky
Vrtačka
Nástavec na vrtačku
Stěrky a špachtle
Zubové hladidlo s rozměrem zubu 8 nebo 10 mm
Hladké hladidlo

1. Zakládací lišta
Na podklad se osadí soklový profil v přesné horizontální poloze a požadované výšce (minimálně 30 cm nad terénem), který se připevní použitím šroubů a rozpěrek – 3 ks/bm. Šířka a pevnost zakládací lišty musí
odpovídat tloušťce izolace. V místě zakládací lišty se na stěnu aplikuje výztužná mřížka.

2. Nanesení lepidla
Lepidlo se nanáší po celém okraji desky v tzv. okrajové housence a ve střední části desky na terčíky (tzv. bodově). Lepidlo musí pokrývat minimálně 40 % plochy. V místě fixace desky do nosné obvodové stěny rozpěrnými kotvami musí být lepidlo vždy.

3. Nalepení na stěnu
Deska se nalepí na vyrovnaný a suchý podklad. Rovinnost nalepení izolace se ověří dvoumetrovou latí.

4. První vrstva
První vrstva izolace se aplikuje na zakládací lištu, na níž je už uložena výztužná mřížka. Ta musí být na spodní straně zahnutá.

Podmínky realizace ETICS
Teplota vnějšího vzduchu, podkladu a zabudovávaného materiálu při aplikaci kontaktního tepelněizolačního systému se musí pohybovat v rozpětí od +5 do +25 °C. Kvalitu prací negativně ovlivňuje i silný vítr od 5 m/s. Všechny systémové produkty se musejí aplikovat v suchém stavu. Právě aplikovaný produkt, ztužující prvky a omítku je třeba chránit před případnými dešťovými či sněhovými srážkami.5. Rozdělení

Před osazením druhé řady se deska tepelné izolace rozdělí na polovinu. K rozřezání se používá dlouhý, ostrý nůž.

6. Překrytí
Desky se ukládají natěsno k sobě tak, aby nevznikala průběžná svislá spára, ale aby se svislé spáry střídaly.7. Přestávka
Před vrtáním otvorů na rozpěrné kotvy následuje technologická přestávka minimálně 24 hodin. Délka technologické přestávky závisí na povětrnostních vlivech a orientaci zateplované stěny na konkrétní světovou stranu.

8. Vrtání otvorů
Vrtání otvorů na rozpěrné kotvy se musí vždy přizpůsobit druhu a délce kotvicích prvků. Je důležité nastavit přesnou hloubku vrtání v závislosti na materiálu zateplované stěny. Osa vrtání se musí vést kolmo na zateplovanou stěnu.

9. Kotvení
Rozpěrné kotvy je třeba kotvit kolmo do nosné stěny po vytvrdnutí lepicího materiálu. K jejich aplikaci lze použít speciální nástavec na vrtačku.

Příprava podkladu a samotné stavby
Samostatnou část tvoří příprava podkladu. Povrch, na který se bude aplikovaný produkt lepit, musí být bez prachu a mastnoty, čili čistý a dostatečně soudržný a pevný – zvětralé nebo jinak poškozené části omítky se musejí odstranit a začistit. Před aplikací produktu se existující povrch mechanicky očistí kartáčem nebo tlakovou vodou. Podklad je nutné upravit tak, aby nerovnost povrchu nepřesahovala toleranci rovinnosti ±2 cm na 1 m. Z hlediska nejvhodnějšího technologického postupu stavebních prací by se případná montáž oken a dveří a práce související s osazováním vnějších otvorů měly realizovat ještě před začátkem zateplování. Při osazování těchto prvků je vždy nevyhnutelné počítat i se zateplovacími pracemi. Parapetní desky je třeba osazovat až po zateplení tak, že se dostatečnou tloušťkou zabezpečí tepelná vazba mezi parapetní částí otvorové výplně a samotnou výplní.

O materiálu

  • izolační materiál vhodný pro tepelnou, zvukovou a požární izolaci obvodových stěn z exteriérové strany,
  • vhodný pro použití v kontaktních tepelněizolačních systémech,
  • jednostranný nebo oboustranný silikátový nástřik zlepšuje přilnavost lepidla a stěrky k izolaci.


Pozor

Před aplikací lepicího materiálu se musí zkontrolovat, zda je povrch desek z minerální vlny dostatečně suchý a bez mechanického poškození.
Pokud se použije na lokální překrytí kotev lepicí materiál nebo se povrch před nanese­ním stěrkovacího lepidla penetruje, musí se dodržet technologická přestávka 24 hodin.

–>–>

10. Překrytí kotev
Následuje lokální překrytí kotev. Lze použít kroužky tepelné izolace nebo lepicí materiál. Eliminuje se tím vykreslování kotev na povrchu ETICS a zabezpečí se dostatečné provázání základní vrstvy s povrchem kotev.11. Okraj
Sklotextilní mřížka na spodním okraji se zapracuje stěrkovacím lepidlem.

12. Armovací vrstva
Na tepelněizolační desky se nanese hlavní armovací vrstva.

13. Mřížka
Výztužná mřížka se vtlačuje do lepicího materiálu naneseného zubovým hladidlem s rozměrem zubu 8 nebo 10 mm.

14. Vyhlazení
Základní stěrkovací vrstva se nakonec vyhladí hladkým hladidlem tak, aby se vytvořila dokonale rovná plocha bez viditelné struktury mřížky.

Tip pro odborníky
Desku s oboustranným nástřikem není třeba penetrovat lepidlem před upevněním ani před aplikací hlavní armovací vrstvy. Lepidlo se na ni jednoduše nanáší a dobře drží, protože tenký film zvyšuje přilnavost lepidla k povrchu desky a zároveň snižuje její prašnost.
Celkové vlastnosti zateplovacího systému ETICS s použitím minerálních desek je možné ještě zlepšit fixačními kotvami se zápustnou montáží a překrytím izolační zátkou. Tímto způsobem se eliminuje vznik bodových tepelných mostů v místech kotvicích prvků.
Použití šroubovacích kotev místo natloukacích zabezpečí přesnou kvalitní fixaci izolace bez toho, že by se narušila rovinnost povrchu tepelné izolace.
V procesu zateplování se technologická přestávka v práci na jedné stěně obvykle využívá k realizaci zateplení na stěně druhé.

TEXT: Ingrid Kantorová
Foto: archiv Knauf Insulation

Autorka pracuje ve společnosti Knauf Insulation.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.