Partneři sekce:

Novinka roku 2016 – Ytong Lambda YQ

Novinka roku 2016 – Ytong Lambda YQ

Systém stavebních komponentů Ytong nyní inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ.

Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Tvárnice Lambda YQ se vyrábí z nově vyvinuté třídy pórobetónu Ytong s označením P2-300. Z porovnání s dosud nejznámějšími tvárnicemi Lambda+ s označením P2-350 je zřejmé, že se podařilo dosáhnout snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Přesněji, pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) je 2,2 N/mm2 a charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N / mm2. Snížení objemové hmotnosti a zlepšení struktury materiálu přineslo kýžený efekt zlepšení součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu λ10, dry = 0,077 W/(m . K), čemuž odpovídá návrhová hodnota λu = 0,083 W/(m . K).

Tvárnice Lambda YQ

Tvárnice Lambda YQ

Normové hodnoty i bez zateplení

Návrhový součinitel přechodu tepla vypočítaného pro stěnu tloušťky 450 mm bez omítek s hodnotou Uu = 0,179 W/(m2 . K) je v intervalu odporučeném normou ČSN 730540-2 2011 pro pasivní domy. Zdivo tloušťky 450 mm splňuje i podmínku pro obvodové stěny, stanovené v Nové zelené úsporám a se zdivem tloušťky 500 mm je možné postavit dom s nejvyšší dotací od státu, a to bez zateplení.

U profil YQ

U profil YQ

Realizátory staveb určitě potěší, že materiál je i nadále homogenní, dá se libovolně řezat a otáčet podle potřeby. Nezanedbatelný je i pokles hmotnosti tvárnice, které jsou i díky úpravě rozměrů více než o ¼ lehčí než stávající Lambda+ tloušťky 450 mm. Lambda YQ si stále zachovává své přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a s téměř neomezenou životností.

Ytong lehčená omítka

Ytong lehčená omítka

Systémové řešení

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ. Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům dýchá a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Systémové řešení

Systémové řešení

Více informací na www.ytong.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Xella CZ, s.r.o.