Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton
 • XELLA

Nové možnosti v zateplování domů

Nové možnosti v zateplování domů

Oblast zateplování budov je neodmyslitelně spjata jak s rekonstrukcí starších nezateplených budov, tak i s výstavbou nových domů. V průběhu minulých let už bylo zatepleno množství budov a právě tyto domy se nyní stávají centrem zájmu.

Přestože se dnes při aplikaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) projevuje výrazné zlepšení, je nutné říci, že část realizovaných zateplení už dnes vykazuje výrazné poruchy stability (hrozí riziko zřícení zateplení) nebo mají nedostatečnou tloušťku izolantu (i 40–50 mm). Pro majitele dříve zateplených domů se tak nyní stává aktuální otázka, jak stabilizovat stávající nevyhovující zateplení či jak „navýšit“ jeho tepelněizolační vlastnosti (s cílem vyhovět předpisům v oblasti energeticky přijatelného bydlení a dosáhnout větších úspor energií). Do nedávna by bylo nutné celý zateplovací systém odstranit a místo něj aplikovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy by tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního zateplení. Novinkou je systém STX. THERM (R) SANA, který tyto problémy řeší. Zateplovací systém je založen na moderním způsobu injektovaného kotvení.

Bez nutnosti odstranění původního zateplení
Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys® expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys® Foam. Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu, a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón. Díky tomu se plocha standardního lepení izolantu snižuje na hodnotu 20 %.

Výhody nové technologie kotvení:

 • Jednoduchá a univerzální aplikace
 • Certifikováno dle evropských norem ETAG
 • Jeden princip pro všechny typy podkladů
 • Bezpečnost a vysoká životnost izolací
 • Kotvení bez vzniku tepelných mostů
 • Kotvení bez závislosti na rovinnosti
 • Schopnost přenášet smyková zatížení

Systém je možno použít ve všech níže popsaných případech:

1. Riziko zřícení zateplení
Dům je již zateplený, nyní však došlo ke ztrátě stability zateplení a přídržnosti k pod­kladu a hrozí riziko jeho zřícení. V tomto případě lze využít právě systém injektovaného kotvení.
Do nedávné doby neexistovalo ověřené a certifikované řešení, které by zajistilo sana­ci takového nestabilního zateplení s předpokladem dlouhodobé životnosti. Standard­ní mechanické kotvení pomocí talířových hmoždinek nebylo (a není) možné použít.

2. Zlepšení tepelněizolačních vlastností stávajícího zateplení
Systém lze použít, pokud je dům již zateplený, je však zájem zvýšit jeho tepelněizolační vlastnosti – tzn. ke stávajícímu zateplení přidat ještě další izolant.„Doteplení“ domu samozřejmě přinese vyšší úspory tepla, zároveň však je tak možno dosáhnout těch nejvyšších energetických tříd (což je aktuální v souvislosti s novou stavební legislativou, a to hlavně pro každého majitele nemovitosti, který ji pronajímá či bude chtít prodat). Samozřejmě případy 1 a 2 je možné řešit současně (tj. dokotvit nestabilní zateplení a zároveň přidat další izolant).

3. Zateplení na nevyhovujícím podkladu
Problém nastává i v případě, že zateplení domu je nutné kotvit do podkladu, v němž špatně drží i běžná hmoždinka. Systém je vhodný pro všechny typy podkladů, a to včetně lehkých pórovitých podkladů a křehkých podkladů s dutinami, jakými jsou např. duté cihly, pěnobeton, Heraklit. To je možné díky speciálnímu způsobu injektovaného kotvení systému (použitá expanzní výplňová hmota si vytvoří expanzní terč a ten vyplní prostor kolem kotvy). Systém můžete použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm/1 m).

Provádění prací
Samotným pracím je nutné věnovat velkou pozornost a musí je vždy provádět firma, která byla patřičně proškolena a je vlastníkem licence na aplikaci příslušného systému.

TEXT a FOTO: STOMIX

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.