Partneři sekce:

Izolace

Izolace

Jak správně izolovat konstrukce? Jak by měla vypadat ideální skladba konstrukce se systémem pochůzného zateplení půdních prostor? Jak zateplovat funkcionalistické památky, aby splnily dnešní požadavky? Jaké jsou výhody minerální vlny pro provětrávané fasády?

Provětrávané zateplovací systémy a vhodná izolace

Při návrhu izolační vrstvy provětrávané fasády je nutné zvolit kvalitní tvarově stálou izolační desku s dostatečnou hustotou povrchu, která zabrání pronikání proudícího vzduchu do desky a odpovídá zvolenému způsobu upevnění. Výběr izolace závisí na konstrukci systému provětrávané fasády, na tepelných, akustických a protipožárních požadavcích i na způsobu aplikace izolace v konstrukci fasády. Pro provětrávané fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem se doporučují izolace s jednostrannou povrchovou úpravou – černou netkanou sklotextilií. Povrchová úprava fleesem svými vlastnostmi nenahrazuje difuzní fólii ve větrané mezeře. Izolace s povrchovou úpravou splňují zvláštní optické a estetické požadavky.

Takovou izolací z kamenné minerální vlny Rockwool je polotuhá izolační deska Airrock ND FB1, která má povrchovou úpravu a výborné tepelněizolační, akustické i protipožární vlastnosti. Je určena pro provětrávané fasády s vložením mezi vodorovné i svislé rošty, s volbou uchycení kotvami nebo držáky na izolaci. Ideálni je rovněž pro fasády s viditelnými spárami či perforovaným obkladem. Doporučuje se jako pro nízkoenergetické, tak i pasivní stavby. Příkladem provětrávané fasády s použitím izolace Rockwool je Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně.

Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné z možností vnějšího zateplení budov. Dostávají se do popředí díky novým materiálům a způsobem kotvení. Dále díky širokému uplatnění z hlediska architektonických požadavků. Provětrávané fasády se využívají při novostavbách i dodatečné izolaci stávajících stavebních objektů. Jsou založeny na principu vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a vnějším fasádním obkladem. U provětrávaných zateplovacích systémů je tepelná izolace připevněna k nosné stěně nebo vložena mezi rošt. Konstrukce roštu je obvykle z hliníku, pozinkované oceli nebo dřeva. Výběr materiálu roštu je ovlivněn platnými požárními předpisy. Výběr roštu závisí na volbě druhu a formátu fasádního obkladu. Škála povrchů provětrávaných fasád je rozmanitá.

Zdroj: Rockwool

Izolace pro půdní prostory

Systém pochůzného zateplení půdních prostor nazvaný Isover STEPcross byl vyvinut na základě obdobných existujících systémů. Tento systém ovšem již zcela eliminuje vznik tepelných mostů. Tepelné mosty v konstrukcích mají negativní vliv na stavbu hned z několika pohledů. Zvyšují tepelnou ztrátu, a tím i potřebu tepla na vytápění. Lokálně snižujú povrchovou teplotu konstrukce, čímž vzniká riziko bujení plísní. Mezi další negativa patří zvýšená kondenzace vodní páry v konstrukci, což může mít nepříznivý vliv na zabudované materiály organického původu. Mezi extrémní, nikoliv však neobvyklé případy lze počítat kondenzaci vodní páry ve vytrubkování rozvodů elektroinstalace.

Tepelné mosty jsou však v systému Isover STEPcross eliminovány pomocí speciálních nosných prvků z EPS. Díky těmto prvkům, které se skládají z křížů a trámků z pěnového polystyrenu, lze lehce na vzniklou konstrukci aplikovat OSB desky. Díky pochůznosti lze půdní prostor využít jako sklad či jinak. Velkou výhodou je i rychlá a nenáročná montáž i velmi příznivá cena.

1. záklop z OSB desek 22 mm, případně fošen 2. výplňová minerální vata formát 600 × 1 200 (Isover Orsik, Isover Uni) 3. Isover TRAM EP S + KŘÍ Ž EP S [200–300 mm] 4. montážní prkno [š. 100 mm] 5. parozábrana Isover VARI O KM Duplex UV

  1. záklop z OSB desek 22 mm, případně fošen
  2. výplňová minerální vata formát 600 × 1 200 (Isover Orsik, Isover Uni)
  3. Isover TRAM EP S + KŘÍ Ž EP S [200–300 mm]
  4. montážní prkno [š. 100 mm]
  5. parozábrana Isover VARI O KM Duplex UV

Izolace nejen pro památky

Bytový dům Nová doba 1 v Bratislavě architekta Fridricha Weinwurma představuje unikátní dědictví slovenské funkcionalistické architektury známé i za hranicemi země. Základní myšlenkou obnovy byla snaha provést změny s úctou k architektuře doby, v níž vznikla. Důležité ale bylo, aby obytný blok vyhověl evropské směrnici EPBD, známé jako „20-20-20“. Hlavní část obnovy tvořilo zateplení obvodového pláště realizované zateplovacím systémem nové generace s izolantem Kingspan Kooltherm K5 na bázi rezolové pěny, zateplení suterénních prostor, sanace obvodových zdí spodní části objektu, výměna okenních výplňových konstrukcí, dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří, hlavních vstupů, bran a výkladů nebytových prostor, vyregulovaní teplé užitkové vody, rekonstrukce rozvodu studené vody, plynovodu, rekonstrukce elektroinstalace.

Bytový dům „Nová doba 1“ byl postaven a odevzdán do užívání v roce 1934, v dobách největší bytové krize. Má 166 bytů.

Bytový dům „Nová doba 1“ byl postaven a odevzdán do užívání v roce 1934, v dobách největší bytové krize. Má 166 bytů.

Od partnerů ASB

Projektanti vybrali jako nejvhodnější izolační materiál izolaci z rezolové pěny. Vnější fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelněizolační deska z tuhé pěny, která izoluje dvakrát lépe než jiné materiály. Izolační desky Kooltherm mají ve srovnání s jinými (tradičními) izolačními materiály nejvyšší tepelnou účinnost na metr čtvereční, jsou trvanlivé, ekologické a lehce se zpracovávají. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Koeficient tepelné vodivosti λ je už od 0,020 W/m . K. Důležitým parametrem při rozhodování byly i mezinárodní renomé kvalitního evropského výrobce, špičkový servis a jednoduchá montáž.

Izolace Kingspan Kooltherm K5 vyniká izolačními vlastnostmi při minimální tloušťce.

Izolace Kingspan Kooltherm K5 vyniká izolačními vlastnostmi při minimální tloušťce.

Obnova Nové doby

Projektová dokumentace: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko VVÚPS-NOVA, Bratislava pod vedením prof. Zuzany Sternové
Realizace: 2014
Použité materiály: Rezolová tepelná izolace Kingspan Kooltherm K5, tloušťka 50 mm a 20 mm

Podoba stavby před rekonstrukcí...

Podoba stavby před rekonstrukcí…

a po rekonstrukci.

…a po rekonstrukci.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.