Partneři sekce:

Zděte s novými maltami PROFIMIX

Zděte s novými maltami PROFIMIX

Pokud se letos chystáte stavět, možná právě sháníte potřebný materiál. Výhodnou nabídku zdicích malt a lepidel z nového systému PROFIMIX může využít každý, kdo zvolil pro stavbu cihly, betonové bloky, pórobeton nebo vápenopískové zdivo.

Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nedávno dokončený závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků.

Volba materiálu pro tenkovrstvé zdění

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu, a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 l/m2, při použití lepidla (tloušťka spáry 1 až 2 mm) je spotřeba jen 3,7 l/m2.

Pro tenkovrstvé zdění budete potřebovat broušené pálené zdivo, vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton. Z cihelného systému PROFIBLOK (www.profiblok.cz) jsou vhodné například prvky KMB PROFIBLOK 240 BRUS nebo 300 BRUS a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80 a 115 BRUS. U vápenopískového zdiva (www.sendwix.cz) jsou pro zdění na lepidlo určeny prvky, které mají v názvu za pomlčkou písmeno L, tj. SENDWIX 16DF-LD, 8DF-LD, 12DF-LD, 6DF-LD, příčkovky 4DF-LD a další.

Postupy při tenkovrstvém zdění

Pro založení první vrstvy zdiva zvolte zakládací maltu, a to PROFIMIX ZM 910 u páleného zdiva nebo pórobetonu a PROFIMIX ZM 920 u vápenopískového zdiva. Tloušťka vrstvy by měla činit asi až 30 mm. Cílem je vyrovnání první vrstvy zdiva na základové a obdobně i stropní desce. Další vrstvy se zdí pomocí lepidel, a to při celoplošném nanášení PROFIMIX ZM 911 (lepidlo CBC) a při nanášení na žebra cihel ZM 912 (lepidlo CB) v případě pálených prvků, ZM 921 (lepidlo SX) u vápenopískového systému a ZM 906 u pórobetonu.

Zdění na maltu

Pokud jste zvolili klasiku v podobě maltového zdění, nakupte klasické nebroušené pálené zdivo (např. prvky KMB PROFIBLOK 440, 365, 300, 240 a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80, 115, vápenopískové prvky pro zdění na maltu (bez označení L), např. SENDWIX 8DF-D nebo příčkovku 4DF-D, případně pórobeton.

Při zakládání první řady postupujte obdobně jako při zakládání při tenkovrstvém zdění (ZM 910 u páleného zdiva nebo pórobetonu a ZM 920 u vápenopískového zdiva). Tloušťka vrstvy by měla činit opět asi 10 až 30 mm.

Od partnerů ASB

Pro zdění dalších řad z nebroušeného páleného zdiva máte z nabídky PROFIMIX na výběr hned několik možností dle požadované pevnosti v tlaku: zdicí malty ZM 901, ZM 902, ZM 903, ZM 904, ZM 905, případně TM 501. Posledně jmenovanou maltu je vhodné kombinovat v následující vrstvě s tepelněizolační omítkou (PROFIMIX TO 502) pro lepší tepelněizolační schopnosti. Pro zdění z vápenopískového zdiva zvolte zdicí maltu ZM 920, která je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Tloušťka vrstvy malty by měla ve všech případech odpovídat asi 12 mm. Schémata jednotlivých variant zdění i detaily o použitých materiálech najdete na www.kmb-profimix.cz.

Kromě zdicích malt najdete pod značkou PROFIMIX také cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky. Aktuálně můžete využít zaváděcích cen na všechny materiály PROFIMIX, lepidlo zcela zdarma získáte při objednávce broušených pálených prvků PROFIBLOK nebo vápenopískových prvků SENDWIX z nabídky KM BETA, které s maltami PROFIMIX tvoří systém.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

–>–>

RubrikyCihly, tvárnice