Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Rehau
  • Isover

Zdění bez malty si zkusily také ženy

Zdění bez malty si zkusily také ženy

Druhý ročník setkání profesionálů ve stavebnictví Wienerberger fórum s sebou přinesl velké překvapení. Možnost prakticky si vyzkoušet oblíbené zdění POROTHERM Profi DRYFIX System zaujala hlavně ženy. Práce s PUR pěnou pro ně byla hračkou.

Kromě praktických ukázek zdění se plně obsazené semináře, které letos proběhly v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Praze, Liberci a v Hradci Králové, věnovaly statice staveb, tepelné technice, evropským normám, zkouškám výrobků POROTHERM a častým chybám na stavbách. Semináře byly akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, vstup na ně byl zdarma.

Témata na míru posluchačům
V rámci přednášek se posluchači seznámili s novým programem pro posuzování nosných zděných stěn a pilířů zpracovaným podle evropské normy pro navrhování zděných konstrukcí. Semináře se také podrobněji věnovaly možnostem a podmínkám při projektování nízkoenergetických a pasivních domů z materiálů POROTHERM, a to s důrazem na úspory energie. Spolu s tím byly přiblíženy podmínky tohoto typu výstavby v okolních státech. V jednom z dalších témat se přednášející zaměřili na statické řešení rohových balkónů a rohových oken s použitím venkovních rolet či žaluzií. Aktuálním námětem k rozhovorům se staly nové evropské normy, které již  od 1. března 2010 plně nahradí stávající soustavu českých technických norem.

Horkým tématem při vzájemných diskusích odborníků bylo správné řešení soklu u zdiva POROTHERM, a to v reakci na problémy objevující se při výstavbě z některých materiálů jiných výrobců. Polemika se rozpoutala také v oblasti týkající se povinných i nepovinných zkoušek výrobků, jejich potřebného množství a důvěryhodnosti nabízeného řešení.

Ing. Roman Šulista ze společnosti Wienerberger k tomu uvádí: „Považujeme za důležité nabízet zákazníkům jen skutečně ověřené výrobky a technologie. Vážíme si důvěry projektantů, a proto je naší zásadou jim vždy poskytnout jen to, na co se mohou při přípravě konstrukčních návrhů plně spolehnout.“ Jak J. Šulista dodal, tento požadavek často zdůrazňovali sami účastníci setkání, a to spolu s informací, že se bohužel setkávají s údaji jiných výrobců, kteří mnohdy prezentují data vycházející z často nedostatečného počtu potřebných zkoušek.

  
Návštěvníci se seznámili s postupem při použití POROTHERM překladu VARIO, který umožňuje jednoduché včlenění venkovní rolety nebo žaluzie Přednáškové sály Wienerberger fóra byly i letos zcela zaplněny


Ukázky zdění PUR pěnou DRYFIX
Na každém ze seminářů si zájemci mohli vyzkoušet také zdění oblíbenou technologií – POROTHERM Profi DRYFIX System. Při této metodě nahrazuje maltu speciální PUR pěna, která se nanáší aplikační pistolí. V současnosti se přitom jedná o vůbec nejrychlejší metodu výstavby z pálených cihel. Hrubou stavbu běžného rodinného domu lze vybudovat do jednoho týdne. Zdít je přitom možné i v mrazu až do –5 °C.

Plně obsazené semináře
I na letošních, plně obsazených seminářích se ukázalo, že návštěvníci mají o diskutovanou problematiku velký zájem. Znovu se tak potvrdilo, že profesionálové ve stavebnictví si velmi cení možnosti setkání a rozhovorů na skutečně aktuální témata.

  
O možnost zkusit si zdění technologií POROTHERM Profi DRYFIX System měly velký zájem ženy

Další informace a podrobnosti o Wienerberger fóru jsou k dispozici na webových stránkách www.wienerbergerFORUM.cz.

RubrikyCihly, tvárnice