Bez názvu 2

Video seriál Stavba domu: Založení první řady (4. díl)

První řada broušených cihel se zakládá do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, nebo i na vyzrálou zakládací maltu.

Před položením cihel se musí s pomocí zubového hladítka s výškou zubu 6 milimetrů nanést tenkovrstvá malta nebo 2 housenky tenkovrstvého polyuretanového lepidla. První den doporučujeme vyzdít maximálně 3 řady cihel. Zdění stěny zahájíme založením rohu. Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou a následně cihly ukládáme podél napnuté šňůry do maltového lože shora zasunutím per do drážek.

  1. díl seriálu naleznete zde: Video seriál Stavba domu: Příprava před stavbou (1. díl)
  2. díl seriálu naleznete zde: Video seriál Stavba domu: Vyrovnání zakládací malty (2. díl)
  3. díl seriálu naleznete zde: Video seriál Stavba domu: Technologie zdění (3. díl)