Vápenopískové zdivo pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce
Galerie(8)

Vápenopískové zdivo pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce

Partneři sekce:

Jako vnitřní i obvodové zdivo se při stavbě tepelně úsporných, nízkoenergetických i pasivních domů uplatní vápenopískové zdicí prvky.

Vápenopísková cihla nebo kvádr, tvořící základ vícevrstvého (sendvičového) systému KMB SENDWIX, se používá ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Na vápenopískové prvky se z vnější strany přikládá zateplení s volitelnou tloušťkou (standardně od 100 do 240 mm), které pak určuje tepelnětechnické vlastnosti obvodového zdiva, a tudíž i celkový tepelný odpor stěn. Systém doplňují povrchové úpravy na vnitřní i vnější části konstrukce.

Vápenopískový zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Díky vysoké objemové hmotnosti dosahuje velké pevnosti cihel v tlaku a vynikajících akumulačních i akustických vlastností již při menších tloušťkách nosných stěn.

Užší zdivo pro větší obytnou plochu
Se systémem vícevrstvého zdiva si lze postavit dům s místností navíc, a to za stejné finanční prostředky. Skvělých tepelnětechnických, akustických a statických parametrů totiž zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy.

Až o 10 % obytné plochy navíc lze získat díky nejužšímu vápenopískovému zdicímu prvku pro nosné stěny na trhu – prvky 12DF-LD a 6DF-LD totiž mají tloušťku pouze 175 mm.

Rychlejší výstavba, nižší pracnost, úspory materiálů
Moderní vápenopískové zdicí prvky jsou vyrobené s vysokou přesností, takže umožňují tenkovrstvé lepení, a spolu se suchou převazbou svislých spár systému pero–drážka zajišťují podstatně vyšší rychlost výstavby a významnou úsporu materiálů. Dalšími praktickými přednostmi vápenopískových cihel je například to, že zdi jsou hladké, takže vnitřní omítky lze aplikovat pouze jako tenkovrstvé. Z toho plyne jednoznačná materiálová úspora lepicích i omítkových malt a s tím spojené nižší náklady na logistiku a dopravu materiálu.

Tepelná akumulace zkrátí otopnou sezonu až o měsíc
Jak je již z názvu „vícevrstvá konstrukce“ patrné, jedná se o stěnu složenou z nosného zdiva (z vápenopískových cihel) a tepelné izolace, která se významnou úlohou podílí na tepelnětechnických vlastnostech celého objektu. Velmi důležitou roli v úsporách energie na vytápění a chlazení stavby hraje vysoká akumulační schopnost vápenopískového zdiva. Maximální využití této vlastnosti podporuje kvalitní vnější tepelná izolace – jako celek je proto systém KMB SENDWIX velmi vhodný pro energeticky úsporné, nízkoenergetické i pasivní objekty.

Tepelnou akumulaci ocení uživatel objektu především na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají relativně vysoko, zatímco večer, v noci a ráno klesají často až k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 °C po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období.

U masivního domu z vícevrstvé konstrukce se základem v podobě vápenopískových cihel (KMB SENDWIX) například při noční teplotě vnějšího vzduchu 7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky, aniž by bylo třeba spouštět systém vytápění stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energie a peněz a často se také předejdei zbytečným starostem.

Snadné odstranění nedostatků
Na rozdíl od jednoplášťových konstrukcí, kde je kvalita práce zedníků z hlediska tepelnětechnických vlastností obvodových stěn i statických zcela zásadní, je u vícevrstvých konstrukcí kvalita zdění důležitá především ve vztahu ke statice a rovinnosti stěn – tepelný odpor stěn se řeší až dodatečnou izolací (zateplením). Případné nedostatky ve vazbě zdiva jsou proto snadno viditelné.

Kvalita realizace zateplení odpovídá běžným pravidlům a případné chyby se mohou týkat špatně sesazených izolačních desek, jejich napojování a svázání či celkového postupu montáže. I tyto chyby všaklze u vícevrstvých zdicích systémů snadno odhalit a před aplikací fasádních stěrek opravit.

Více o systému KMB SENDWIX a jeho výhodách na www.sendwix.cz