Vápenopískové zdicí systémy při stavbě rodinného domu
Galerie(7)

Vápenopískové zdicí systémy při stavbě rodinného domu

Partneři sekce:

Vápenopískové zdicí prvky nabízí řadu zajímavých stavebně fyzikálních vlastností, které jsou již dostatečně známy. Zdivo z vápenopísku je možné zhotovovat klasickým ručním zděním, vápenopískové systémy VAPIS QUADRO však nabízí možnost ukládání velkých bloků strojně, pomocí minijeřábku. Strojní zdění se uplatňuje především u velkých objektů, jak je to ale se strojním zděním u menších objektů, například rodinných domů?

Vlastnosti vápenopískových bloků

Všeobecně jsou vápenopískové prvky zdicí materiál na bázi přírodních surovin – po smíchání a vyzrání směsi jemného křemičitého písku (92 %), nehašeného vápna (5 %) a vody (3 %) je tato slisována do požadovaného tvaru výrobku a následně je polotovar vytvrzen v autoklávu. Vzniká tak masivní zdicí materiál, který se vyznačuje především vysokou objemovou hmotností a s ní související pevností v tlaku. Základními vlastnostmi jsou pak vysoká zatížitelnost a únosnost zdiva, jeho výborné tepelněakumulační a zvukověizolační vlastnosti, rozměrová přesnost a stálost prvků, vysoká rychlost zdění, úspory malty a omítek, přirozená regulace vlhkosti apod. Dostatečná vnější vrstva zateplení pak dodává vápenopískovým konstrukcím špičkové tepelněizolační vlastnosti.

Bloky VAPIS QUADRO E s elektrokanálky pro dodatečné zhotovení elektroinstalací

Bloky VAPIS QUADRO E s elektrokanálky pro dodatečné zhotovení elektroinstalací

Strojní zdění

Principem strojního zdění je nahrazení malých bloků 25 × 25 cm většími bloky 50 × 50 cm za účelem asi čtyřnásobného  zrychlení práce; na druhou stranu, vzhledem k jejich hmotnosti (70 až 110 kg), je není možné ukládat ručně a je tedy nutné použit mechanizaci – minijeřábek s uchopovacím zařízením. Strojní technologie přitom neovlivňuje konečné vlastnosti vápenopískového zdiva (všechny požadované hodnoty vápenopískového zdiva zůstávají zachovány) a je vhodná všude tam, kde tvary, rozměry a uspořádání zdiva umožňují využít právě rychlost ukládání bloků. Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50 × 50 cm), ty tvoří přibližně 85 % zdiva.

Základním předpokladem přesného a rychlého zdění je kvalitní zhotovení patní vrstvy zdiva.

Základním předpokladem přesného a rychlého zdění je kvalitní zhotovení patní vrstvy zdiva.

Doplňkové formáty a řada vyrovnávacích cihel umožňují dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu, omezují nutnost řezání a zmenšují zdicí modul – to vše optimálně v základním rastru zdění opět 12,5 cm. V jednom záběru zedník osadí 0,5 m2 zdiva (osmkrát více než při ručním zdění), a to bez náročné fyzické zátěže. Jeho důležitým pomocníkem se stává kladečský plán stěn – tzv. spárořez (vhledem k počtu doplňkových formátů použitých ve zdivu), zpracovaný výrobcem v programu QUADROplan na základě projektové dokumentace dodané projektantem nebo stavebníkem.

Systém je koncipován pro zdění jedním mužem, doplnění osádky o pomocníka zrychluje především logistiku zdění.

Systém je koncipován pro zdění jedním mužem, doplnění osádky o pomocníka zrychluje především logistiku zdění.

Postup strojního zdění

Pro vlastní zdění s minijeřábem je potřeba elektrická přípojka 380 V s 16ampérovým jističem. Minijeřáb váží asi 1 950 kg, na stavbu se dováží spolu s prvním návozem zdicích materiálů. Jeho vztyčení do pracovní polohy trvá dvě minuty a provádí se elektrohydraulicly. Zdvih a spuštění bloků a pojezd jeřábku vpřed/vzad je elektrický, otočná věž minijeřábu a pojezd kočky na výložníku se ovládají manuálně. Pro plynulý průběh prací je důležité uspořádání staveniště a rozestavění palet s bloky mezi minijeřáb a zdivo tak, aby se manipulace zkrátila na minimum. Minijeřáby mají nosnost až 500 kg, maximální délku vyložení 5 m a maximální osazovací výška je až 6 m.

Minijeřáb v základní pracovní poloze dokáže ukládat bloky do výšky zdiva 4,5 metru, po vysunutí teleskopu 6 metrů.

Minijeřáb v základní pracovní poloze dokáže ukládat bloky do výšky zdiva 4,5 metru, po vysunutí teleskopu 6 metrů.

Všechny šáry zdiva pro běžné výšky podlaží je možno osazovat z pojezdných montážních schůdků, není potřeba žádného lešení. Bezpečnou manipulaci s bloky zajišťují samosvorné kleště, vše je ovládáno jedním zedníkem. Efektivitu zdění zvyšuje nasazení pomocníka (přidavače), který transportuje bloky minijeřábem, zedník mezitím bloky ukládá a kontroluje rovinnost a svislost ve zdivu. Spotřeba tenkovrstvé malty pro 2mm spáru je minimální (1,7 kg/m2 zdiva tloušťky 240 mm). Základem plynulého zdění je ale vždy zhotovení patní vrstvy zdiva – dvě spáry po 2 mm na 1 m výšky zdiva nenabízí příliš velkou možnost korigovat zdivo v maltovém loži.

Minijeřáb umožňuje uložit naráz 0,5 m˛ zdiva v operaci trvající méně než 40 sekund, včetně vyrovnání bloků.

Minijeřáb umožňuje uložit naráz 0,5 m˛ zdiva v operaci trvající méně než 40 sekund, včetně vyrovnání bloků.

Zdění v menších objektech

Je zřejmé, že svou filozofií jsou systémy strojního zdění koncipovány především pro zdění větších objektů s většími nečlenitými zděnými plochami, jako jsou bytové domy nebo řadové rodinné domy, jsou ale technicky plně využitelné i u malých objektů. Z pohledu ekonomického jsou s jejich využitím na každé stavbě spojeny náklady – jeřábek je nutné přivést a odvést, je nutno počítat s nájmem jeřábku, rovněž zpracování kladečských listů je službou navíc. U vápenopísku jsou u jakýchkoliv menších objektů obě technologie (strojní vs. ruční) technicky plně vzájemně zaměnitelné, ekonomicky je především potřeba zvážit, zda se vzhledem k charakteru zdiva a možnosti rychlého ukládání velkých bloků strojní technologie zaplatí a zda přinese oproti ručnímu zdění bonus v rychlosti výstavby – zda je efektivnější zdít kratší dobu s vyššími náklady na zdění (materiál + čas mechanizace) na 1 m2 zhotovovaného zdiva.

Proto je vhodné při tomto rozhodovacím procesu posuzovat každý objekt individuálně, velmi paušálně je však možné říci, že ekonomický efekt úspory nákladů na zdění se strojní technologií oproti ruční je možné dosáhnout u stavby rodinného domu o velikosti nad 500 m2 vápenopískového zdiva. V tomto rozhodování dokáže výrobce stavebníka velmi dobře podpořit.

Zdivo systémů VAPIS QUADRO je velmi přesné a čisté, což usnadní další následné postupy a procesy a především jeho povrchovou úpravu.

Zdivo systémů VAPIS QUADRO je velmi přesné a čisté, což usnadní další následné postupy a procesy a především jeho povrchovou úpravu.

INFORMACE O MATERIÁLU

Systémy VAPIS QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm, v třídě pevnosti 20, resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Třída objemové hmotnosti bloků činí buď 2,0 nebo 1,8 (VAPIS QUADRO E s elektrokanálky). Směrná pracnost zdění činí u systémů QUADRO 0,25 h/m2 zdiva. Součástí systému jsou doplňkové a vyrovnávací bloky, nosné překlady, zdící pomůcky a kladečské plány (spárořezy) pro každou zeď.

TEXT: Ing . Jiří Kux
FOTO: VAPIS stavební hmoty, s. r. o.