Partneři sekce:
  • Stavmat

Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

Prodlužte si stavební sezonu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

I když většina staveb tráví nejchladnější měsíce v roce „zimním spánkem“, ta vaše může být výjimkou. KM Beta, a. s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva a nejnověji i maltových a omítkových směsí, představuje řadu suchých maltových směsí KMB Profimix se zimní úpravou. Součástí jsou speciálně upravené cementové potěry, zdicí malty a tepelněizolační malta se zimní úpravou, které mohou být aplikovány i při teplotě pod bodem mrazu.

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po 3 dny jdoucí sobě. Při dodržení několika základních zásad uvedených níže umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí i za nízkých teplot, a to až do teploty –5 °C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit o celý měsíc.

Cementové potěry se zimní úpravou

Cementové potěry KMB PROFIMIX jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic).

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, maximálně však do teploty –5 °C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržet několik zásad, například aplikaci ve vnitřním prostředí, podklad musí být navíc zcela suchý a bez ledu. Potěr musí být uskladněn v suchu s teplotou nad –5 °C. Teplota v průběhu zpracování nesmí být nižší než –5 °C. Při teplotě pod +5 °C nesmí být potěr kropen vodou. Druhý den po kladení potěru je nutné povrch překrýt fólií a při očekávaných mrazech, při nichž by teplota poklesla na více než –5 °C, se musí překrýt polystyrenovými deskami o tloušťce minimálně 5 cm bez viditelných spár.

Zdicí malty se zimní úpravou
Zdicí malty KMB Profimix se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, maximálně však do teploty –5 °C. Nabídka zahrnuje cementové malty pro zdění z klasických prvků, dále malty ke zdění s prvky typu THERM se svislým děrováním, na pórobeton, k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, navíc zakládací maltu, tepelněizolační maltu a další materiály.

Při zdění za nízkých teplot je opět nutné dodržet některé zásady. Veškerý zdicí materiál musí být dokonale suchý, nejlépe zakrytý na paletě fólií a před zděním se nesmí kropit. Materiál musí být uskladněn v suchu za teploty nad –5 °C. Pod tuto hranici nesmí klesnout teplota ani při zdění. Po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou fólií před povětrnostními vlivy a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod –5 °C. Pokud je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrenu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu –10 °C.

Jak u malt, tak u potěrů platí, že při teplotách 0 až +5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, tj. 0 až –5 °C, se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a tento fakt se musí zaznamenat do stavebního deníku.

Více o materiálech KMB Profimix najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz, které již brzy spustíme.

–>–>