Nové normy roku 2020 se systémovým řešením splníte bez nesnází

Rodinný dům

Budete stavět až za pár měsíců? Pak se vás budou týkat nové normy pro rok 2020 a váš dům musí plnit kritéria budov s téměř nulovou spotřebou. Stavební systém Ytong již několik let nabízí řešení pro jednovrstvé i zateplené budovy, které plní stanovené hodnoty.

Takzvaný dům s nulovou spotřebou je stavba, jejíž spotřeba primární energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Tyto budovy se při hodnocení porovnávají s tzv. referenční budovou (výpočtově definovaná budova téhož druhu, tvaru, velikosti, orientace aj.).

Požadavky na energetickou náročnost splníte, pokud ukazatelé energetické náročnosti hodnocené budovy jsou nižší než u referenční budovy. Těmito ukazateli jsou neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla.

Volba materiálu se velkou měrou podílí na průměrném součiniteli prostupu tepla Uem (W/m²K).
S naším materiálem vytvoříte konstrukce obálky budovy s velmi malými tepelnými ztrátami a bez tepelných mostů.

Již několik let má Ytong ve svém produktovém portfóliu osvědčenou řadu Lambda YQ, která je u rodinných domů optimálním řešením i po roce 2020.

Tam, kde to projekt vyžaduje, lze tuto řadu kombinovat s tepelnou izolací Multipor. Tento systém sendvičových konstrukcí je prověřen mnohaletými zkušenostmi a ve vztahu k novým normám nebylo třeba přistoupit k jeho modifikaci.

tepelná izolace Multipor

Velkou oporou vám při výběru materiálu a projektu budou všichni techničtí poradci v regionech.
www.ytong.cz

RubrikyCihly, tvárnice, Pasivní domy