Keramický překlad
Galerie(7)

Keramický překlad

Partneři sekce:

Rychlou alternativou k vytvoření nosné konstrukce nad okenními nebo dveřními otvory jsou keramické překlady. Úplné statické únosnosti nabývají po osazení do cementové malty. Jsou vhodné k umístění do vnějších i vnitřních stěn.

V obvodovém zdivu se kombinují s tepelnou izolací, čímž se odstraní tepelné mosty. S výškou 238 mm jsou vhodné do modulového systému 250 mm. Minimální délka uložení překladu na zdivu je 125 mm u překladu s délkou do 1 750 mm, 200 mm u překladu s délkou do 2 250 mm a 250 mm u překladu s délkou 2 500 mm a více.

Při osazení překladů do obvodového zdiva se většinou osazuje jeden překlad z exteriérové strany a tři překlady z interiéru – zbytek prostoru se vyplní tepelnou izolací. Z vnější i z vnitřní strany se překlady osazují keramickou tvarovkou směrem ven, aby se vytvořil vhodný podklad pod omítku.

01 | Kontrola výšek
Před uložením překladu se zkontroluje výškový modul zhotoveného zdiva a změří se výška překladu.

02 | Maltové lůžko
Na vrchní stranu zdiva ostění otvoru se nanese vrstva zdicí tepelněizolační malty tak, aby horní hrana překladu nebyla uložena výše než okolní zdivo, minimálně však v tloušťce 6 mm.

03 | Uložení překladu
Na připravené maltové lůžko se uloží překlad keramickou tvarovkou směrem ven tak, aby byla délka uložení min. 125 mm (překlad s délkou do 1 750 mm), 200 mm (překlad s délkou do 2 250 mm), resp. 250 (překlad s délkou 2 500 mm a více). Nápis na překladu nesmí být vzhůru nohama. 

04 | Kontrola osazení
Po uložení překladu do požadované polohy se zkontroluje jeho poloha vůči okolnímu zdivu. Gumovým kladivem se zkorigují případné nerovnosti a vodováhou se zjistí rovinnost osazení.

05 | Tepelná izolace
Na obvodové zdivo se osadí jeden překlad z exteriérové strany a tři překlady z interiéru. Do volného prostoru mezi osazené překlady se vloží tepelná izolace s touž výškou, jakou mají překlady, a tloušťkou, která odpovídá šířce mezery.

06 | Zabezpečení překladu
Sestava překladů se zabezpečí stažením pomocí vázacího drátu minimálně na dvou místech, přibližně 300 mm od ostění stavebního otvoru. Mezera mezi překladem a zdivem se vyplní cihlovými bloky upravenými řezem a styčné spáry se přemaltují zdicí tepelněizolační maltou.

Info o materiáli:

 • nosný keramický překlad – prefabrikát z betonu C20/25, vyztužený drátem KARI ve speciálních keramických tvarovkách; třída reakce na oheň A1; součinitel tepelné vodivosti λ = 1,29 W/(m.K)

Co budete potřebovat

 • Nosný keramický překlad
  nosný překlad Heluz 23,8
  rozměry (š x v): 70 x 238 mm, délka: od 1 000 do 3 500 mm (po 250 mm)
 • Zdicí tepelněizolační malta
  Heluz Trend
  papírový pytel, 25 kg    
 • Tepelná izolace
  polystyren mezi překlady 23,8, EPS 70 Z
  tloušťka: 70, 90, 100, 120, 140 a 150 mm, výška: 240 mm, délka: 1 500 mm,
 • Vázací drát
 • Nářadí a pomůcky
  nízkootáčková míchačka
  plastová nádoba
  zednická lžíce
  ocelové hladítko
  kleště
  vodováha
  gumové kladivo
  ochranné rukavice

TEXT: zpracováno z podkladů firmy HELUZ
FOTO: HELUZ

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.